Technology NewsSci-Techஅதிர்ச்சி எவ்வாறு மூளையை மாற்றுகிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் வெளிப்படுத்துகின்றனர்

அதிர்ச்சி எவ்வாறு மூளையை மாற்றுகிறது என்பதை விஞ்ஞானிகள் வெளிப்படுத்துகின்றனர்

-


நியூரான்களுடன் கூடிய மூளை விளக்கப்படம்

PTSD, மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம் போன்ற மனநோயாளிகள் மற்றும் இல்லாதவர்கள் உட்பட, அதிர்ச்சிக்கு ஆளானவர்களின் மூளையில் உள்ள முக்கிய நெட்வொர்க்கில் மாற்றங்களை ஆராய்ச்சி குழு கண்டறிந்தது.

அதிர்ச்சி ஒரு நபரின் வாழ்க்கையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதிர்ச்சிகரமான நிகழ்வுகள் நமது மூளையின் உடல் அமைப்பை எவ்வாறு மாற்றும் என்பதை சமீபத்திய ஆராய்ச்சி வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் உடல் ரீதியான காயத்தால் ஏற்படவில்லை, மாறாக இந்த அனுபவங்களுக்குப் பிறகு மூளையின் திறனை மாற்றியமைத்து, தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் கொண்டது.

டெல் மான்டே இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் நியூரோ சயின்ஸில் உள்ள ZVR ஆய்வகம் ரோசெஸ்டர் பல்கலைக்கழகம்உதவிப் பேராசிரியர் பெஞ்சமின் சுரேஸ்-ஜிமெனெஸ் தலைமையில், Ph.D., இந்த மாற்றங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள வழிமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், மூளை அதன் சுற்றுச்சூழலைப் பற்றி எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறது, சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்களை முன்னறிவிக்கிறது மற்றும் பாதுகாப்பை அங்கீகரிக்கிறது.

“அதிர்ச்சிக்கு ஆளானவர்கள் பாதுகாப்பானது மற்றும் எது இல்லாததை வேறுபடுத்திப் பார்க்க எப்படி கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றி நாங்கள் மேலும் கற்றுக்கொள்கிறோம். அதிர்ச்சி வெளிப்பாட்டால் பாதிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளில், குறிப்பாக உணர்ச்சிகள் ஈடுபடும் போது, ​​அவர்களின் மூளையானது என்னென்ன மோசமாகப் போகிறது என்பதைப் பற்றிய நுண்ணறிவை நமக்குத் தருகிறது,” என்று யுவல் நெரியாவின் ஆய்வகத்தில் பிந்தைய முனைவர் பட்டதாரியாக இந்தப் பணியைத் தொடங்கிய சுரேஸ்-ஜிமினெஸ் கூறினார். , Ph.D., பேராசிரியர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் இர்விங் மருத்துவ மையம்.

அவர்களின் ஆராய்ச்சி, சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது தொடர்பு உயிரியல்சலியன்ஸ் நெட்வொர்க்கில் உள்ள மாற்றங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளது – கற்றல் மற்றும் உயிர்வாழ்வதற்கு மூளையில் உள்ள ஒரு பொறிமுறை – அதிர்ச்சிக்கு ஆளானவர்களில் (மனநோய்களுடன் மற்றும் இல்லாமல், உட்பட[{” attribute=””>PTSD, depression, and anxiety). Using fMRI, the researchers recorded activity in the brains of participants as they looked at different-sized circles – only one size was associated with a small shock (or threat).

Along with the changes in the salience network, researchers found another difference – this one within the trauma-exposed resilient group. They found the brains of people exposed to trauma without psychopathologies were compensating for changes in their brain processes by engaging the executive control network – one of the dominant networks of the brain.

“Knowing what to look for in the brain when someone is exposed to trauma could significantly advance treatments,” said Suarez-Jimenez, a co-first author with Xi Zhu, Ph.D., Assistant Professor of Clinical Neurobiology at Columbia, of this paper. “In this case, we know where a change is happening in the brain and how some people can work around that change. It is a marker of resilience.”

Adding the element of emotion

The possibility of threat can change how someone exposed to trauma reacts – researchers found this is the case in people with post-traumatic stress disorder (PTSD), as described in a recent study in Depression & Anxiety. Suarez-Jimenez, his fellow co-authors, and senior author Neria found patients with PTSD can complete the same task as someone without exposure to trauma when no emotion is involved. However, when emotion invoked by a threat was added to a similar task, those with PTSD had more difficulty distinguishing between the differences.

The team used the same methods as the other experiment – different circle sizes with one size linked to a threat in the form of a shock. Using fMRI, researchers observed people with PTSD had less signaling between the hippocampus – an area of the brain responsible for emotion and memory – and the salience network – a mechanism used for learning and survival. They also detected less signaling between the amygdala (another area linked to emotion) and the default mode network (an area of the brain that activates when someone is not focused on the outside world). These findings reflect a person with PTSD’s inability to effectively distinguish differences between the circles.

“This tells us that patients with PTSD have issues discriminating only when there is an emotional component. In this case, aversive; we still need to confirm if this is true for other emotions like sadness, disgust, happiness, etc.,” said Suarez-Jimenez. “So, it might be that in the real-world emotions overload their cognitive ability to discriminate between safety, danger, or reward. It overgeneralizes towards danger.”

“Taken together, findings from both papers, coming out of an NIMH-funded study aiming to uncover neural and behavioral mechanisms of trauma, PTSD, and resilience, help to extend our knowledge about the effect of trauma on the brain,” said Neria, lead PI on this study. “PTSD is driven by remarkable dysfunction in brain areas vital to fear processing and response. My lab at Columbia and the Dr. Suarez-Jimenez lab at Rochester are committed to advancing neurobiological research that will serve the purpose of developing new and better treatments that can effectively target aberrant fear circuits.”

Suarez-Jimenez will continue exploring the brain mechanisms and the different emotions associated with them by using more real-life situations with the help of virtual reality in his lab. He wants to understand if these mechanisms and changes are specific to a threat and if they expand to context-related processes.

References: “Sequential fear generalization and network connectivity in trauma exposed humans with and without psychopathology” by Xi Zhu, Benjamin Suarez-Jimenez, Amit Lazarov, Sara Such, Caroline Marohasy, Scott S. Small, Tor D. Wager, Martin A. Lindquist, Shmuel Lissek and Yuval Neria, 21 November 2022, Communications Biology.
DOI: 10.1038/s42003-022-04228-5

“Elucidating behavioral and functional connectivity markers of aberrant threat discrimination in PTSD” by John R. Keefe, Benjamin Suarez-Jimenez, Xi Zhu, Amit Lazarov, Ariel Durosky, Sara Such, Caroline Marohasy, Shmuel Lissek and Yuval Neria, 6 November 2022, Depression & Anxiety.
DOI: 10.1002/da.23295LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Bermuda hit by widespread internet outage amid power cut

Bermuda experienced a widespread power outage since Friday evening which impacted the island's internet and phone service availability. Deeming it...

Must read