Technology NewsSci-Techஆட்டிசத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மரபணு மாற்றம் மூளை செல்களை மிகைப்படுத்துவதாக கண்டறியப்பட்டது

ஆட்டிசத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மரபணு மாற்றம் மூளை செல்களை மிகைப்படுத்துவதாக கண்டறியப்பட்டது

-


மூளை ஆற்றல் மின்சார செயல்பாடு

ஆட்டிசம், ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறு (ASD) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு சிக்கலான வளர்ச்சிக் கோளாறு ஆகும், இது தொடர்பு, சமூக தொடர்பு மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றை பாதிக்கிறது. இது வாய்மொழி மற்றும் சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு, சமூக தொடர்புகள் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் நடத்தைகள் ஆகியவற்றில் உள்ள சிரமங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

ரட்ஜர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் தலைமையிலான ஒரு புதிய ஆய்வு, மனநலக் கோளாறுகளைப் புரிந்துகொள்வதிலும் படிப்பதிலும் புதுமையான நுட்பங்களின் திறனை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இல் விஞ்ஞானிகள் தலைமையில் ஒரு புதிய ஆய்வு ரட்ஜர்ஸ் பல்கலைக்கழகம் இன் அடிப்படை மூளை வழிமுறைகள் பற்றிய புதிய நுண்ணறிவுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது[{” attribute=””>autism spectrum disorder (ASD). The study, which spanned seven years, found that a specific gene mutation known to be associated with ASD causes an overstimulation of brain cells that is significantly higher than in brain cells without the mutation.

The research team used cutting-edge techniques, including growing human brain cells from stem cells and transplanting them into mouse brains, to make these discoveries.

The work illustrates the potential of a new approach to studying brain disorders, scientists said.

Describing the study in the journal, Molecular Psychiatry, researchers reported a mutation – R451C in the gene Neurologin-3, known to cause autism in humans – was found to provoke a higher level of communication among a network of transplanted human brain cells in mouse brains. This overexcitation, quantified in experiments by the scientists, manifests itself as a burst of electrical activity more than double the level seen in brain cells without the mutation.

“We were surprised to find an enhancement, not a deficit,” said Zhiping Pang, an associate professor in the Department of Neuroscience and Cell Biology in the Child Health Institute of New Jersey at Rutgers Robert Wood Johnson Medical School and the senior author on the study. “This gain-of-function in those specific cells, revealed by our study, causes an imbalance among the brain’s neuronal network, disrupting the normal information flow.”

The interconnected mesh of cells that constitutes the human brain contains specialized “excitatory” cells that stimulate electrical activity, balanced by “inhibitory” brain cells that curtail electrical pulses, Pang said. The scientists found the oversized burst of electrical activity caused by the mutation threw the mouse brains out of kilter.

Autism spectrum disorder is a developmental disability caused by differences in the brain. About 1 in 44 children have been identified with the disorder, according to estimates from the Centers for Disease Control and Prevention.

Studies suggest autism could be a result of disruptions in normal brain growth very early in development, according to the National Institutes of Health’s National Institute of Neurological Disorders and Stroke. These disruptions may be the result of mutations in genes that control brain development and regulate how brain cells communicate with each other, according to the NIH.

“So much of the underlying mechanisms in autism are unknown, which hinders the development of effective therapeutics,” Pang said. “Using human neurons generated from human stem cells as a model system, we wanted to understand how and why a specific mutation causes autism in humans.”

Researchers employed CRISPR technology to alter the human stem cells’ genetic material to create a line of cells containing the mutation they wanted to study, and then derived human neuron cells carrying this mutation. CRISPR, an acronym for clustered regularly interspaced short palindromic repeats, is a unique gene-editing technology.

In the study, the human neuron cells that were generated, half with the mutation, half without, were then implanted in the brains of mice. From there, researchers measured and compared the electrical activity of specific neurons employing electrophysiology, a branch of physiology that studies the electrical properties of biological cells. Voltage changes or electrical current can be quantified on a variety of scales, depending on the dimensions of the object of study.

“Our findings suggest that the NLGN3 R451C mutation dramatically impacts excitatory synaptic transmission in human neurons, thereby triggering changes in overall network properties that may be related to mental disorders,” Pang said. “We view this as very important information for the field.”

Pang said he expects many of the techniques developed to conduct this experiment to be used in future scientific investigations into the basis of other brain disorders, such as schizophrenia.

“This study highlights the potential of using human neurons as a model system to study mental disorders and develop novel therapeutics,” he said.

Reference: “Analyses of the autism-associated neuroligin-3 R451C mutation in human neurons reveal a gain-of-function synaptic mechanism” by Le Wang, Vincent R. Mirabella, Rujia Dai, Xiao Su, Ranjie Xu, Azadeh Jadali, Matteo Bernabucci, Ishnoor Singh, Yu Chen, Jianghua Tian, Peng Jiang, Kevin Y. Kwan, ChangHui Pak, Chunyu Liu, Davide Comoletti, Ronald P. Hart, Chao Chen, Thomas C. Südhof and Zhiping P. Pang, 24 October 2022, Molecular Psychiatry.
DOI: 10.1038/s41380-022-01834-x

The study was funded by the Robert Wood Johnson Foundation, the Governor’s Council for Medical Research and Treatment of Autism, and the National Institute of Mental Health.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Poco X5 has all of its specs leaked, won’t be launched in India

Yesterday Poco India officially announced that the Poco X5 Pro will be launching in the country on February...

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

டைனோசர்கள் பாலூட்டிகளை சாப்பிட்டதற்கான மிக அரிய சான்றுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஒரு ரெண்டரிங் மைக்ரோராப்டர் ஜாவோயானஸ். கடன்: Ralph Attanasia IIIபாதுகாக்கப்பட்ட குடல் உள்ளடக்கங்கள் பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி மைக்ரோராப்டர் முன்னர் நம்பப்பட்டதை விட...

Which gaming PC to buy? Recommended computer sets for February 2023. Ready configurations at different prices

What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...

Sports RoundUp: From retiring Vijay to praise in Sachin’s presence! | sports vikatan’s sports roundup 31.01.2023

Retiring Murali Vijay:Former Indian cricket team opener Murali Vijay has announced his retirement from all forms of international...

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

Must read

New Report Reveals NikoWiper Malware That Targeted Ukraine Energy Sector

Jan 31, 2023Ravie LakshmananCyber War / Malware The Russia-affiliated...

Quick and Easy Red Velvet Sugar Cookie Bars

This website may contain affiliate links and advertising...