Technology NewsSci-Techகருந்துளை ஒரு நட்சத்திரத்தை வன்முறையில் கிழிப்பது அரிதான ஒளிரும் ஜெட் மேட்டரை...

கருந்துளை ஒரு நட்சத்திரத்தை வன்முறையில் கிழிப்பது அரிதான ஒளிரும் ஜெட் மேட்டரை வெளிப்படுத்துகிறது

-


அலை சீர்குலைவு நிகழ்வு விளக்கம்

அலை இடையூறு நிகழ்வின் (TDE) விளக்கம். கடன்: Carl Knox – OzGrav, ஈர்ப்பு அலைக் கண்டுபிடிப்புக்கான சிறந்த ARC மையம், ஸ்வின்பர்ன் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்

வானியலாளர்கள் ஸ்வின்பர்ன் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் ஒளியின் வேகத்திற்கு அருகில் பயணிக்கும் பொருளின் அரிய ஒளிரும் ஜெட் கண்டுபிடிப்பில் முக்கிய பங்கு வகித்தது கருந்துளை ஒரு நட்சத்திரத்தை வன்முறையில் கிழிக்கிறது. இதழில் வெளியிடப்பட்டது இயற்கை, பில்லியன் கணக்கான ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள விண்மீன் திரள்களின் மையத்தில் அமர்ந்திருக்கும் சூப்பர்மாசிவ் கருந்துளைகளின் இயற்பியலைப் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஆராய்ச்சி வானியலாளர்களை ஒரு படி நெருக்கமாக்குகிறது.

ஸ்வின்பர்ன் பேராசிரியர் ஜெஃப் குக், அவர் ஒரு தலைமை ஆய்வாளராகவும் உள்ளார் ஈர்ப்பு அலை கண்டுபிடிப்புக்கான சிறந்த ARC மையம் (OzGrav), ஆராய்ச்சி குழுவின் முக்கிய உறுப்பினராக இருந்தார்.

“கருந்துளைகளின் ஈர்ப்பு அலை விசைகளால் உண்மையில் கிழிந்திருக்கும் நட்சத்திரங்கள் பிரபஞ்சத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது” என்று பேராசிரியர் குக் கூறுகிறார். “இந்த அவதானிப்புகள் பூமியில் உருவாக்க முடியாத தீவிர இயற்பியல் மற்றும் ஆற்றல்களை ஆராய உதவுகின்றன.”

சூப்பர்மாசிவ், சூப்பர் அரிய, மற்றும் சூப்பர் வெகு தொலைவில்

ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு சூப்பர்மாசிவ்க்கு மிக அருகில் வரும்போது[{” attribute=””>black hole, the star is violently ripped apart by tidal forces, with pieces drawn into orbit around the black hole and eventually completely consumed by it. In extremely rare instances – only about one percent of the time – these so-called tidal disruption events (TDEs) also launch luminous jets of material moving almost at the speed of light.

The co-lead authors of the work, Dr. Igor Andreoni from the University of Maryland and Assistant Professor Michael Coughlin from the University of Minnesota, along with an international team, observed one of the brightest ever TDEs. They measured it to be more than 8.5 billion light years away, or more than halfway across the observable Universe.
The event, officially named “AT2022cmc,” is believed to be at the center of a galaxy that is not yet visible because the intense light from the flash still outshines it. Future space observations may unveil the galaxy when AT2022cmc eventually fades away.

It is still a mystery why some TDEs launch jets while others do not appear to. From their observations, the researchers concluded that the black holes associated with AT2022cmc and other similarly jetted TDEs are likely spinning rapidly. This suggests that a rapid black hole spin may be one necessary ingredient for jet launching—an idea that brings researchers closer to understanding these mysterious objects at the outer reaches of the universe.

Working together on new discoveries

More than 20 telescopes operating at all wavelengths were a part of this research. These include the Zwicky Transient Facility in California that made the initial discovery, X-ray telescopes in space and on the International Space Station, radio/mm telescopes in Australia, the US, India, and the French Alps, and optical/infrared telescopes in Chile, the Canary Islands and the US, including the W. M. Keck Observatory in Hawaii.

Swinburne postdoctoral researcher Jielai Zhang, a co-author on the research, says that international collaboration was essential to this discovery.
“Although the night sky may appear tranquil, telescopes reveal that the Universe is full of mysterious, explosive, and fleeting events waiting to be discovered. Through OzGrav and Swinburne international research collaborations, we are proud to be making meaningful discoveries such as this one,” she said.

For more on this research, read:

Reference: “A very luminous jet from the disruption of a star by a massive black hole” by Igor Andreoni, Michael W. Coughlin, Daniel A. Perley, Yuhan Yao, Wenbin Lu, S. Bradley Cenko, Harsh Kumar, Shreya Anand, Anna Y. Q. Ho, Mansi M. Kasliwal, Antonio de Ugarte Postigo, Ana Sagués-Carracedo, Steve Schulze, D. Alexander Kann, S. R. Kulkarni, Jesper Sollerman, Nial Tanvir, Armin Rest, Luca Izzo, Jean J. Somalwar, David L. Kaplan, Tomás Ahumada, G. C. Anupama, Katie Auchettl, Sudhanshu Barway, Eric C. Bellm, Varun Bhalerao, Joshua S. Bloom, Michael Bremer, Mattia Bulla, Eric Burns, Sergio Campana, Poonam Chandra, Panos Charalampopoulos, Jeff Cooke, Valerio D’Elia, Kaustav Kashyap Das, Dougal Dobie, José Feliciano Agüí Fernández, James Freeburn, Cristoffer Fremling, Suvi Gezari, Simon Goode, Matthew J. Graham, Erica Hammerstein, Viraj R. Karambelkar, Charles D. Kilpatrick, Erik C. Kool, Melanie Krips, Russ R. Laher, Giorgos Leloudas, Andrew Levan, Michael J. Lundquist, Ashish A. Mahabal, Michael S. Medford, M. Coleman Miller, Anais Möller, Kunal P. Mooley, A. J. Nayana, Guy Nir, Peter T. H. Pang, Emmy Paraskeva, Richard A. Perley, Glen Petitpas, Miika Pursiainen, Vikram Ravi, Ryan Ridden-Harper, Reed Riddle, Mickael Rigault, Antonio C. Rodriguez, Ben Rusholme, Yashvi Sharma, I. A. Smith, Robert D. Stein, Christina Thöne, Aaron Tohuvavohu, Frank Valdes, Jan van Roestel, Susanna D. Vergani, Qinan Wang and Jielai Zhang, 30 November 2022, Nature.
DOI: 10.1038/s41586-022-05465-8LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Poco X5 has all of its specs leaked, won’t be launched in India

Yesterday Poco India officially announced that the Poco X5 Pro will be launching in the country on February...

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

டைனோசர்கள் பாலூட்டிகளை சாப்பிட்டதற்கான மிக அரிய சான்றுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஒரு ரெண்டரிங் மைக்ரோராப்டர் ஜாவோயானஸ். கடன்: Ralph Attanasia IIIபாதுகாக்கப்பட்ட குடல் உள்ளடக்கங்கள் பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி மைக்ரோராப்டர் முன்னர் நம்பப்பட்டதை விட...

Which gaming PC to buy? Recommended computer sets for February 2023. Ready configurations at different prices

What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...

Sports RoundUp: From retiring Vijay to praise in Sachin’s presence! | sports vikatan’s sports roundup 31.01.2023

Retiring Murali Vijay:Former Indian cricket team opener Murali Vijay has announced his retirement from all forms of international...

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

Must read