Technology NewsSci-Techகுணப்படுத்த முடியாத நோய்த்தொற்றுகளை எவ்வாறு நடத்துவது? பிரின்ஸ்டன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு...

குணப்படுத்த முடியாத நோய்த்தொற்றுகளை எவ்வாறு நடத்துவது? பிரின்ஸ்டன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதிய பாக்டீரியா-கொல்லும் கலவையை உருவாக்கியுள்ளனர்

-


என்டோரோபாக்டர் திரிபு

ஒரு கலைஞரின் பாக்டீரியாவின் ரெண்டரிங் என்டோரோபாக்டர் பேரினம். கடன்: நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம்

பாக்டீரியாக்கள் தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள பயன்படுத்தும் ஒரு வழிமுறை புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.

பிரின்ஸ்டன் பொறியியல் தற்போதைய மருந்து-எதிர்ப்பு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலுடன், குணப்படுத்த முடியாத நோய்த்தொற்றுகளை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாவைக் கொல்லக்கூடிய ஒரு கலவையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

cloacaenodin (chloa-say-nodin) என்று அழைக்கப்படும் கலவை, ஒரு குறுகிய, நழுவ-முடிச்சு சங்கிலி ஆகும்.[{” attribute=””>amino acids known as a lasso peptide, encoded by gut-dwelling bacteria as a defense mechanism. Peptides do all kinds of things in the body and have been used in a wide range of medical treatments. This peptide works by attacking rival bacteria, and it’s a very potent killer, according to A. James Link, professor of chemical and biological engineering. If harnessed by science, it could be redirected to fight infections that are not treatable by today’s medicines.

When released, the peptide hooks into a target cell’s RNA-producing enzymes and shuts down basic cell functions. It targets an especially fearsome group of pathogens belonging to the genus Enterobacter, which the Center for Disease Control and Prevention (CDC) has identified as a primary driver in an accelerating global crisis: bacterial infections that increasingly do not respond to conventional antibiotics.

“Not only does [this peptide] கொல் ஆஃப்-தி-ஷெல்ஃப், வரலாற்று என்டோரோபாக்டர் விகாரங்கள், அது கொல்லும் என்டோரோபாக்டர் மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளிகளிடமிருந்து உண்மையில் வந்த விகாரங்கள் மற்றும் அவை மருந்துகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றன” என்று ஏசிஎஸ் தொற்று நோய்களின் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த கட்டுரையை வெளியிட்ட லிங்க் கூறினார்.

லிங்கின் ஆராய்ச்சிக் குழு இதே வகுப்பில் உள்ள பல பெப்டைட்களைக் கண்டறிந்துள்ளது – வால் வரை மோதிரம் முடிச்சுப் போடப்பட்டு, ரோடியோ தந்திரத்தில் லாஸ்ஸோவைப் போல, வளையத்தின் வழியாக பின்னோக்கிச் செல்லும் – இது நம்பிக்கைக்குரிய பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளைக் காட்டுகிறது. குளோகேனோடின் தனித்துவமானது, ஏனெனில் இது மருத்துவ ரீதியாக தொடர்புடைய மருந்து-எதிர்ப்பு விகாரங்களைக் கொல்லும், இது ஆண்டிபயாடிக் வளர்ச்சிக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய பொருளாக அமைகிறது. அவரது பெப்டைட்-மைனிங் மற்றும் செயற்கை உயிரியல் நுட்பங்கள் வலுவான மருந்து-வளர்ச்சி திறன் கொண்ட அதிக நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி கலவைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடும் என்று கண்டுபிடிப்பு அறிவுறுத்துகிறது, இது வளர்ந்து வரும் சூப்பர்பக் நெருக்கடியைத் தணிப்பதில் இன்றியமையாத படியாகும்.

“அது ஒருவரால் செய்யப்பட்டால் என்டோரோபாக்டர்

All of this has slowed the antibiotic-development pipeline to a trickle. The WHO has called the outlook “bleak.” A recent report said that the “lack of diverse compounds suitable for bacterial treatment” and the “absence of new, suitable chemical matter to serve as leads for drug discovery is a major bottleneck in antibiotic discovery.”

The non-profit organization CARB-X, run out of Boston University, has said developing new classes of antibiotics is the best strategy in addressing this urgent need. “You need a diversity of products,” said CARB-X research and development chief Dr. Erin Duffy. “You need antibiotics — things that kill bacteria once you have an infection — and you need different classes, multiple classes.” More than 20 classes of antibiotics were marketed in the two decades after Anne Miller’s miraculous recovery. But since 1962 only two new antibiotic classes have made it to market, and neither treats the most resistant kinds of infections.

“It’s one thing to kill bacteria,” said Drew Carson, a fourth-year Ph.D. student in chemical and biological engineering and the paper’s first author. “It’s another thing to kill bacteria that can actually make people really sick.”

A guilt-by-association approach

While cloacaenodin shows strong antibacterial properties, it’s only the first of many steps to a new treatment. Determining a compound’s safety is difficult and expensive, and moving from initial testing through the regulatory process takes a minimum of 10 years. Duffy said that, historically, some peptides have proven toxic to the kidneys, curbing their use in drugs. But peptides with bacterial-selective activity that don’t harm animal cells will likely lack this toxicity, according to Link.

But this new compound shows promising antibacterial properties and the researchers have only just begun to consider what comes next. They plan to start by testing it in animal infection models to confirm that it can clear the infection and that it is safe for animal cells. More broadly, however, this compound’s discovery suggests that Link and his team have developed a peptide-mining toolkit that will turn up many other interesting compounds in the future, and there is no telling where that will lead.

“The way that we find these peptides is by looking at the genome sequence of an organism,” Link said. “If you give us any DNA sequence, we can very rapidly and very accurately figure out if there’s a lasso peptide encoded within it. We also know about certain sequences within lasso peptides which means there’s a good chance that they’re antimicrobial. And that’s how we homed in on this one.”

Link said there are thousands of Enterobacter genome sequences that have been entered into scientific databases, and the lasso peptide his team discovered is found in only a handful. One of those organisms came from a hospital patient who had a lung infection. And because of his guilt-by-association approach to finding the peptide, they knew it would likely kill many related organisms that don’t have the exact same genes.

“We tested it against a dozen or so strains and saw activity,” Link said, referring to antibacterial activity. “But it potentially has activity against several hundred and maybe even thousands of these sequenced isolates of Enterobacter.”

Reference: “Cloacaenodin, an Antimicrobial Lasso Peptide with Activity against Enterobacter” by Drew V. Carson, Monica Patiño, Hader E. Elashal, Alexis Jaramillo Cartagena, Yi Zhang, Megan E. Whitley, Larry So, Angelo K. Kayser-Browne, Ashlee M. Earl, Roby P. Bhattacharyya and A. James Link, 15 December 2022, ACS Infectious Diseases.
DOI: 10.1021/acsinfecdis.2c00446

The study was funded by the National Institutes of Health. LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

The Redmi Note 11 comes with all the features you need to perform on a day-to-day basis. join...
What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...
Mar 31, 2023Ravie LakshmananCyber Crime / Hacking News The Cyber Police of Ukraine, in collaboration with law enforcement officials...

Must read