HomeTechnology NewsSci-Techகோவிட் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட உயிரணுக்களில் ஆர்என்ஏவை மாற்றுகிறது என்று புதிய ஆராய்ச்சி வெளிப்படுத்துகிறது

கோவிட் வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட உயிரணுக்களில் ஆர்என்ஏவை மாற்றுகிறது என்று புதிய ஆராய்ச்சி வெளிப்படுத்துகிறது


கொரோனா வைரஸ் கட்டமைப்பு விளக்கம்

ஒரு கொரோனா வைரஸின் அமைப்பு. கடன்: விக்கிமீடியா

ஒரு புதிய ஆய்வு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரிக்கிறது[{” attribute=””>RNA changes in cells infected by SARS-CoV-2, the COVID-19 virus. The findings provide clues as to how different variants can escape the immune system, and serve as a basis for the development of novel treatments.

For the first time, scientists have shown that infection by SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, changes the functioning of host cell RNA. The researchers, from the Federal University of São Paulo (UNIFESP) in Brazil, arrived at this conclusion by analyzing 13 datasets obtained during four studies of viral, human, and animal cell RNA. 

The most recent study, reported in an article published in the journal Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, examined the epitranscriptome of Vero cells (derived from monkeys) and human Calu-3 cells by direct RNA sequencing. An epitranscriptome is the collection of biochemical modifications of cell RNA, such as methylation. 

“Our first important finding in this study was that infection by SARS-CoV-2 increases the level of m6a [N6-methyladenosine], ஒரு வகை மெத்திலேஷன், தொற்றாத உயிரணுக்களுடன் ஒப்பிடும்போது புரவலன் செல்களில்,” என்று கட்டுரையின் கடைசி ஆசிரியரான மார்செலோ பிரியோன்ஸ், Agência FAPESP இடம் கூறினார். பிரியோன்ஸ் UNIFESP இன் மருத்துவப் பள்ளியில் (EPM) பேராசிரியராகவும், அதன் மருத்துவ உயிர் தகவலியல் மையத்துடன் இணைந்த ஆராய்ச்சியாளராகவும் உள்ளார்.

மெத்திலேஷன் என்பது ஒரு உயிர்வேதியியல் மாற்றமாகும், இதில் ஒரு மீதில் குழுவை அடி மூலக்கூறுடன் சேர்ப்பது அடங்கும். இது ஒரு மூலக்கூறின் பகுதியை மற்றொரு மூலக்கூறுக்கு மாற்றும் திறன் கொண்ட நொதிகளின் செயல்பாட்டின் மூலம் செல்களில் நிகழ்கிறது. இது புரதங்கள், நொதிகள், ஹார்மோன்கள் மற்றும் மரபணுக்களின் நடத்தையை மாற்றுகிறது. உயிரணுக்களில் உள்ள அனைத்து ஆர்என்ஏக்களையும் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலமும், நியூக்ளியோடைடுகளில் உள்ள ஒரு பகுதிக்கு மெத்திலேஷன்களின் எண்ணிக்கையை வரைபடத்தில் கண்டறிவதன் மூலமும் பாதிக்கப்பட்ட செல் ஆர்என்ஏவில் மாற்றங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.

ஆய்வின் தொடர்ச்சியாக இருந்தது முந்தைய மரபணு பகுப்பாய்வு 2021 இல் வெளியிடப்பட்டது, அங்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் SARS-CoV-2 இல் உள்ள மெத்திலேஷன் முறையை ஆய்வு செய்தனர்.

“வைரஸ்களில் மெத்திலேஷன் இரண்டு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இது புரத வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, மேலும் இது புரவலன் உயிரினத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் சக்திவாய்ந்த ஆன்டிவைரல் பொருளான இன்டர்ஃபெரானின் செயல்பாட்டிற்கு எதிராக வைரஸைப் பாதுகாக்கிறது” என்று பிரியோன்ஸ் கூறினார்.

இரண்டு ஆய்வுகளிலும், ஆராய்ச்சியாளர்கள் m6a ஐ பகுப்பாய்வு செய்தனர், ஏனெனில் இது RNA நியூக்ளியோடைடு மாற்றத்தின் மிகவும் பொதுவான வகையாகும், மேலும் செல்களுக்குள் இடம் மற்றும் புரத மொழிபெயர்ப்பு போன்ற பல குறிப்பிடத்தக்க செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஆர்என்ஏ நியூக்ளியோடைடுகள் நைட்ரஜன் அடிப்படைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன (அடினைன், குவானைன், யுரேசில் அல்லது சைட்டோசின்) ஒற்றை இழையுடன் இயங்கும். வைரஸின் வெவ்வேறு விகாரங்கள் அவற்றின் நியூக்ளியோடைடுகளில் உள்ள நைட்ரஜன் தளங்களின் வரிசைகளில் மாறுபாடுகளைக் காட்டுகின்றன என்பதையும் குழு கண்டுபிடித்தது. “சில விகாரங்கள் மற்றவர்களை விட மெத்திலேட்டாக இருக்கலாம். அப்படியானால், அவை ஹோஸ்ட் செல்களுக்குள் சிறப்பாகப் பெருகும்” என்று பிரியோன்ஸ் கூறினார்.

m6a DRACH மையக்கருத்துகள் எனப்படும் நியூக்ளியோடைடு வரிசைகள் SARS-CoV-2 மற்றும் செல்களில் சற்று வித்தியாசமாக இருப்பதையும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். எபிஜெனெடிக்ஸில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் இந்த சுருக்கத்தில், டி என்ற எழுத்து அடினைன், குவானைன் அல்லது யூராசில்; ஆர் அடினைன் அல்லது குவானைன்; மெத்திலேட்டட் எச்சத்திற்கான A; சைட்டோசினுக்கு சி; மற்றும் அடினைன், சைட்டோசின் அல்லது யுரேசிலுக்கு எச்.

வைரஸ் அதன் சொந்த மெத்திலேஷனுக்காக செல் நொதிகளைப் பயன்படுத்துகிறது, வைரஸ் டிராச் வரிசைகளின் தழுவலுக்கான பரிணாம அழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது, இதனால் அவை செல் வரிசைகளுக்கு மிகவும் ஒத்ததாக மாறும். சிறப்பாக மாற்றியமைக்கும் வைரஸ் விகாரங்கள் இன்டர்ஃபெரானில் இருந்து மிகவும் வெற்றிகரமாக தப்பிக்க முடியும்.

ஹோஸ்ட் செல்களில் SARS-CoV-2 m6A ஐ எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பது பற்றிய அவர்களின் விசாரணையை முடித்த பிறகு, விஞ்ஞானிகளின் அடுத்த கட்டம், வைரஸ் RNA மெத்திலேஷன் அளவுகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கலத்திலிருந்து வெளியாகும் வைரஸ்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைத் தேடுவதற்காக சேமிக்கப்பட்ட தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதாகும். வைரஸ் வெடிப்பு அளவு என அறியப்படுகிறது.

“அதிக மெத்திலேட்டட் வைரஸ்கள், அவை செல் சைட்டோபிளாஸில் வளரும் மற்றும் பெரிய வெடிப்பு அளவு,” Briones விளக்கினார். சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ், தூண்டுதல்கள் இல்லாமல், ஒரு வைரஸ் துகள் ஆயிரம் முறை பிரதிபலிக்கிறது. “கண்டுபிடிப்புகள் COVID-19 க்கான புதுமையான சிகிச்சைகள் மற்றும் அறியப்பட்ட மருந்துகளின் மறுபயன்பாடுகளுக்கு வழி வகுக்கின்றன.” நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்திலிருந்து வைரஸ் விகாரங்கள் எவ்வாறு தப்பிக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலுக்கான கூறுகளையும் அவை வழங்குகின்றன.

முறை

ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்ட நானோபூர் நேரடி ஆர்என்ஏ வரிசைமுறை முறை (ஆக்ஸ்போர்டு நானோபோர் டெக்னாலஜிஸ்) பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆர்என்ஏ இழையைப் படிக்க வழக்கமான முறை (ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன், அல்லது ஆர்டி-பிசிஆர்) மூலம் தேவையான மாற்றங்களை இது வழங்குகிறது.

RT-PCR ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு வைரஸை ஆய்வு செய்ய, விஞ்ஞானிகள் முதலில் அதன் RNAவை மாற்ற வேண்டும்[{” attribute=””>DNA (reverse transcription). The result is cDNA, where the ‘c’ stands for complementary. This is because only DNA (which is double-stranded) can be copied. The cDNA is then amplified by being copied hundreds of thousands of times, creating billions of clones so that enough of the target sections of viral DNA are available for analysis, instead of a minuscule amount. 

For Briones, researchers may be confused by distortions resulting from the production of viral sequences from cDNA. “Some scientists think nucleotides are switched owing to the presence of epigenetically modified bases. This needs to be investigated in a systematic manner,” he said.

The increase in cell methylation was mapped by two m6A detection programs. One of these (m6anet) used a machine learning technique called multiple instance learning (MIL). The other (EpiNano) validated the results using a technique called support vector machine (SVM).

Reference: “The epitranscriptome of Vero cells infected with SARS-CoV-2 assessed by direct RNA sequencing reveals m6A pattern changes and DRACH motif biases in viral and cellular RNAs” by João H. C. Campos, Gustavo V. Alves, Juliana T. Maricato, Carla T. Braconi, Fernando M. Antoneli, Luiz Mario R. Janini and Marcelo R. S. Briones, 16 August 2022, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
DOI: 10.3389/fcimb.2022.906578

The study was part of a Thematic Project (“Investigation of induced host elements in response to immunization with ChAdOx1 nCOV-19 vaccine in a Phase III clinical trial”), for which the principal investigator is Luiz Mário Janini, penultimate author of the article. 

The research team also included Juliana Maricato, Carla Braconi, Fernando Antoneli, João H. C. Campos, first author of the article supported by a postdoctoral fellowship from FAPESP, and Gustavo V. Alves, second author and an undergraduate in health information technology. LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read