Technology NewsSci-Techகோவிட்-19 தடுப்பூசி புற்றுநோய் சிகிச்சையின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது

கோவிட்-19 தடுப்பூசி புற்றுநோய் சிகிச்சையின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது

-


நாசோபார்னீஜியல் கட்டிகள்

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள நாடுகளில் பொதுவான நிலை. இருப்பினும், சிகிச்சையானது கோவிட் தடுப்பூசியுடன் சாதகமாக செயல்படக்கூடும் என்ற கவலைகள் ஆதாரமற்றதாகத் தோன்றுகிறது. கடன்: YJ Hua / Sun Yat-sen பல்கலைக்கழக புற்றுநோய் மையம்

எதிர்பாராத முடிவுடன் நாசோபார்னீஜியல் புற்றுநோய் குறித்த மருத்துவ ஆய்வு.

நாசோபார்னீஜியல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் பெரும்பாலும் கட்டிக்கு எதிராக அவர்களின் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை செயல்படுத்தும் மருந்துகளுடன் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறார்கள். அதற்கு எதிரான தடுப்பூசி என்று விஞ்ஞானிகள் அஞ்சினார்கள்[{” attribute=””>COVID-19 could reduce the success of cancer treatment or cause severe side effects—until now. A recent study now gives the all-clear in this regard. According to the study, the cancer drugs actually worked better after vaccination with the Chinese vaccine SinoVac than in unvaccinated patients.

The results of the study, which was conducted by the Universities of Bonn and Shanxi in the People’s Republic of China, are published as a “Letter to the editor” in the journal Annals of Oncology, but are already available online.

Nasopharyngeal cancer is a disease in which malignant (cancer) cells form in the tissues of the nasopharynx. The nasopharynx is the upper part of the throat behind the nose. An opening on each side of the nasopharynx leads into the ear.

Many cancer cells are capable of subverting the body’s immune response. They do this by pushing a kind of button on the immune cells, the PD-1 receptor. In this way, they effectively shut down these endogenous defense forces. Drugs can be used to block PD-1 receptors. This enables the immune system to fight the tumor more effectively.

Vaccination against COVID also stimulates the immune response, involving the PD-1 receptor. “It was feared that the vaccine would not be compatible with anti-PD-1 therapy,” explains Dr. Jian Li of the Institute of Molecular Medicine and Experimental Immunology (IMMEI) at the University Hospital Bonn. “This risk is especially true for nasopharyngeal cancer, which, like the SARS Cov-2 virus, affects the upper respiratory tract.”

Together with cooperation partners from the People’s Republic of China, the bioinformatician has now investigated whether this concern is justified. More than 1,500 patients treated in 23 hospitals from all over China participated in the analysis. Such multi-center studies are considered to be particularly informative because the participants are very diverse and, moreover, the results are not distorted by regional characteristics.

Vaccinated patients responded better to cancer therapy

A subset of 373 affected individuals had been vaccinated with the Chinese COVID-19 vaccine SinoVac. “Surprisingly, they responded significantly better to anti-PD-1 therapy than the unvaccinated patients,” explains Prof. Dr. Christian Kurts, Director of IMMEI and member of the Transdisciplinary Research Area “Life & Health” and the Cluster of Excellence ImmunoSensation. “Furthermore, they did not experience severe side effects more often.” The researchers cannot say why the treatment was more successful after vaccination. “We assume that vaccination activates certain immune cells, which then attack the tumor,” says Prof. Dr. Qi Mei of Shanxi University Hospital. “We will now investigate this hypothesis further.”

Nasopharyngeal cancer is quite rare in this country. In southern China and other countries in Southeast Asia, however, the disease is widespread. One of the suspected reasons for this is the frequent use of air conditioning in the hot and humid regions. Nutritional factors also appear to play an important role. In Taiwan, nasopharyngeal cancer is now considered one of the leading causes of death among young men.

Reference: “Potentially improved response of COVID-19 vaccinated nasopharyngeal cancer patients to combination therapy with anti-PD-1 blockade and chemotherapy” by Y.J. Hua, Y.L. Liu, K. Wen, C. Kurts, H. Wu, Q. Mei and J. Li, Annals of Oncology.
DOI: 10.1016/j.annonc.2022.10.002

Participating institutions and funding:

In addition to the University of Bonn and the University Hospital, Shanxi Medical University and Tongji Medical College were involved in the work. The researchers also collaborated with a number of clinics throughout China. The study was funded by the Sino-German Center for Research Promotion (SGC), the DFG Cluster of Excellence ImmunoSensation², and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Must read