Technology NewsSci-Techசூரியனின் அடுத்த ஃப்ளேர் எப்போது, ​​​​எங்கே வெடிக்கும் என்று கணிக்க புதிய...

சூரியனின் அடுத்த ஃப்ளேர் எப்போது, ​​​​எங்கே வெடிக்கும் என்று கணிக்க புதிய தடயங்கள்

-


நாசா எஸ்டிஓ சோலார் ஃப்ளேர் 2014

நாசாவின் சோலார் டைனமிக்ஸ் அப்சர்வேட்டரி 2014 இல் சூரிய ஒளியின் இந்த படத்தைப் படம்பிடித்தது. சூரிய ஃப்ளேர் என்பது சூரியனின் வலது புறத்தில் ஒளியின் பிரகாசமான ஒளியாகும். சூரியப் பொருள் வெடித்து விண்வெளியில் வெடிப்பதை அதன் கீழே காணலாம். கடன்: NASA/SDO

சூரிய ஒளியில் ஒளிரும் விஞ்ஞானிகள் சூரிய எரிப்புகளை கணிக்க உதவும்

சூரியனின் எரியும் மேல் வளிமண்டலத்தில், விஞ்ஞானிகள் குழு புதிய தடயங்களைக் கண்டறிந்துள்ளது, இது சூரியனின் அடுத்த எரிப்பு எப்போது, ​​​​எங்கே வெடிக்கும் என்பதைக் கணிக்க உதவும்.

இலிருந்து தரவைப் பயன்படுத்துகிறது[{” attribute=””>NASA’s Solar Dynamics Observatory, or SDO, researchers from NorthWest Research Associates, or NWRA, identified small signals in the upper layers of the solar atmosphere, the corona, that can help identify which regions on the Sun are more likely to produce solar flares – energetic bursts of light and particles released from the Sun.

They found that above the regions about to flare, the corona produced small-scale flashes – like small sparklers before the big fireworks.

This information could eventually help improve predictions of flares and space weather storms – the disrupted conditions in space caused by the Sun’s activity. Space weather can affect Earth in many ways: producing auroras, endangering astronauts, disrupting radio communications, and even causing large electrical blackouts.

Solar Active Region (NOAA AR 2109)

Two images of a solar active region (NOAA AR 2109) taken by SDO/AIA show extreme-ultraviolet light produced by million-degree-hot coronal gas (top images) on the day before the region flared (left) and the day before it stayed quiet and did not flare (right). The changes in brightness (bottom images) at these two times show different patterns, with patches of intense variation (black & white areas) before the flare (bottom left) and mostly gray (indicating low variability) before the quiet period (bottom right). Credit: NASA/SDO/AIA/Dissauer et al. 2022

Scientists have previously studied how activity in lower layers of the Sun’s atmosphere – such as the photosphere and chromosphere – can indicate impending flare activity in active regions, which are often marked by groups of sunspots, or strong magnetic regions on the surface of the Sun that are darker and cooler compared to their surroundings. The new findings, published in The Astrophysical Journal, add to that picture.

“We can get some very different information in the corona than we get from the photosphere, or ‘surface’ of the Sun,” said KD Leka, lead author on the new study who is also a designated foreign professor at Nagoya University in Japan. “Our results may give us a new marker to distinguish which active regions are likely to flare soon and which will stay quiet over an upcoming period of time.”

SDO Artist's Concept

Artist’s concept of the Solar Dynamics Observatory (SDO). Credit: NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

For their research, the scientists used a newly created image database of the Sun’s active regions captured by SDO. The publicly available resource, described in a companion paper also in The Astrophysical Journal, combines over eight years of images taken of active regions in ultraviolet and extreme-ultraviolet light. Led by Karin Dissauer and engineered by Eric L. Wagner, the NWRA team’s new database makes it easier for scientists to use data from the Atmospheric Imaging Assembly (AIA) on SDO for large statistical studies.

“It’s the first time a database like this is readily available for the scientific community, and it will be very useful for studying many topics, not just flare-ready active regions,” Dissauer said.

The NWRA team studied a large sample of active regions from the database, using statistical methods developed by team member Graham Barnes. The analysis revealed small flashes in the corona preceded each flare. These and other new insights will give researchers a better understanding of the physics taking place in these magnetically active regions, with the goal of developing new tools to predict solar flares.

“With this research, we are really starting to dig deeper,” Dissauer said. “Down the road, combining all this information from the surface up through the corona should allow forecasters to make better predictions about when and where solar flares will happen.”

References:

“Properties of Flare-imminent versus Flare-quiet Active Regions from the Chromosphere through the Corona. II. Nonparametric Discriminant Analysis Results from the NWRA Classification Infrastructure (NCI)” by K. D. Leka, Karin Dissauer, Graham Barnes and Eric L. Wagner, 16 January 2023, The Astrophysical Journal.
DOI: 10.3847/1538-4357/ac9c04

“Properties of Flare-imminent versus Flare-quiet Active Regions from the Chromosphere through the Corona. I. Introduction of the AIA Active Region Patches (AARPs)” by Karin Dissauer, K. D. Leka and Eric L. Wagner, 16 January 2023, The Astrophysical Journal.
DOI: 10.3847/1538-4357/ac9c06LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Bermuda hit by widespread internet outage amid power cut

Bermuda experienced a widespread power outage since Friday evening which impacted the island's internet and phone service availability. Deeming it...

Must read

Cobra Kai Season 6 – When Is It Coming To Netflix?

Daniel LaRusso and Johnny Lawrence, played by Ralph...

Post-Macro World Sees Rise in Microsoft OneNote Documents Delivering Malware

Feb 03, 2023Ravie LakshmananAttack Vector / Endpoint Security In...