Technology NewsSci-Techசெம்பருத்தி தேநீர் அல்சைமர் நோயை வெல்லும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்

செம்பருத்தி தேநீர் அல்சைமர் நோயை வெல்லும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்

-


செம்பருத்தி தேயிலை கருத்து

அல்சைமர் நோய் என்பது ஒரு முற்போக்கான மூளைக் கோளாறு ஆகும், இது நினைவகம், சிந்தனை மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றை பாதிக்கிறது. இது முதியவர்களில் டிமென்ஷியாவிற்கு மிகவும் பொதுவான காரணமாகும் மற்றும் மூளையில் உள்ள நியூரான்கள் மற்றும் ஒத்திசைவுகளின் இழப்பால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. செம்பருத்தியில் உள்ள ஒரு கலவை அல்சைமர் நோயைத் தோற்கடிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது என்று சமீபத்திய ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது.

ஒரு கப் ரூபி சிவப்பு ஒளி வண்ண மலர்கள் கொண்ட ஒரு செடி தேநீரை அனுபவிக்க பல காரணங்கள் உள்ளன, இதில் குளிர்காலத்தில் உடலை சூடேற்றுவது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது, இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்குவது மற்றும் எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது. இப்போது, ​​​​அது தோற்கடிக்கப்படலாம் என்று ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது[{” attribute=””>Alzheimer’s disease.

Professor Kyong-Tai Kim and Ph.D. candidate Kyung Won Jo, from the Department of Life Sciences at the Pohang University of Science & Technology (POSTECH), have found that the gossypetin in hibiscus activates microglia, the immune cells in the brain. Their research also showed that these microglia can scavenge amyloid-beta in the brain to improve cognitive function in individuals with Alzheimer’s disease.

AD begins as Aβ and Tau protein aggregates form deposits in the brain tissue. Microglia internalize such aggregates (phagocytosis) to protect the brain. However, incessant exposure to Aβ will ultimately exhaust the microglia, leading to a chronic inflammatory reaction and damage in the nerve cells. As a result, the victim suffers cognitive decline and memory loss.

While looking for a new AD treatment without serious side effects, the POSTECH team focused on gossypetin, a flavonoid compound found in hibiscus, also known as Hibiscus sabdariffa or roselle.

Gossypetin Administration and the Subsequent Changes in the Brain Tissue Affected by Alzheimer’s Disease

Gossypetin administration and the subsequent changes in the brain tissue affected by Alzheimer’s disease. Credit: POSTECH

The research team treated AD model mice with gossypetin through intragastric administration for three months and concluded that their impaired memory and cognition were almost restored to the normal level. Furthermore, they saw a decrease in the various types of Aβ aggregates, which are commonly found in the brain tissue with AD-type dementia.

The researchers then collaborated with Professor Jong Kyoung Kim (Department of Life Sciences at POSTECH) and proceeded with single-cell RNA sequencing. The analysis demonstrated that gossypetin prevented the expression of genes associated with gliosis, which promotes chronic inflammatory reactions while increasing the expression of genes associated with Aβ phagocytosis. In other words, gossypetin facilitated microglia’s Aβ clearance.

Professor Kyong-Tai Kim explained, “We have confirmed that removing Aβ aggregates deposited in the brain is effective in preventing and treating dementia. Gossypetin from hibiscus will contribute to the development of a safe and affordable drug for patients suffering from AD.”

Reference: “Gossypetin ameliorates 5xFAD spatial learning and memory through enhanced phagocytosis against Aβ” by Kyung Won Jo, Dohyun Lee, Dong Gon Cha, Eunji Oh, Yoon Ha Choi, Somi Kim, Eun Seo Park, Jong Kyoung Kim and Kyong-Tai Kim, 21 October 2022, Alzheimer’s Research & Therapy.
DOI: 10.1186/s13195-022-01096-3

The study was conducted with the support from NovMetaPharma Co., and clinical trials are planned for developing a treatment for dementia prevention and treatment that use gossypetin.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Must read