Technology NewsSci-Techசெவ்வாய் கிரகத்தில் தூசி பிசாசுகளின் முதல் ஒலிப்பதிவை விஞ்ஞானிகள் பெற்றுள்ளனர்

செவ்வாய் கிரகத்தில் தூசி பிசாசுகளின் முதல் ஒலிப்பதிவை விஞ்ஞானிகள் பெற்றுள்ளனர்

-


செவ்வாய் படம்

செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள டஸ்ட் டெவில்ஸ் என்பது சூரியன் கிரகத்தின் மேற்பரப்பை சூடாக்கும்போது ஏற்படும் சிறிய தூசி சுழல்களாகும், இதனால் காற்று உயர்ந்து ஒரு சுழல் உருவாகிறது. இந்தப் புழுதிப் பிசாசுகள் பல கிலோமீட்டர்கள் வரை உயரத்தை எட்டும் மற்றும் மணிக்கு 60 கிமீ வேகத்தில் காற்று வீசும். செவ்வாய் கிரகத்தின் பல பகுதிகளில் தூசி பிசாசுகள் பொதுவானவை மற்றும் வடக்கு மற்றும் தெற்கு அரைக்கோளங்களில் காணப்படுகின்றன.

வேற்று கிரக சூறாவளியின் முதல் ஆடியோவை பதிவு செய்து விஞ்ஞானிகள் வரலாறு படைத்துள்ளனர்[{” attribute=””>Mars, thanks to the microphone on NASA’s Perseverance rover. The study, led by planetary scientist Naomi Murdoch and a team of researchers at the National Higher French Institute of Aeronautics and Space and NASA, was published in Nature Communications.

Roger Wiens, a professor of earth, atmospheric and planetary sciences at Purdue University’s College of Science, leads the instrument team behind the discovery. He is the principal investigator of Perseverance’s SuperCam, a suite of tools that make up the rover’s “head,” including advanced remote-sensing instruments, spectrometers, cameras, and the microphone.

“We can learn a lot more using sound than we can with some of the other tools,” Wiens said. “They take readings at regular intervals. The microphone lets us sample, not quite at the speed of sound, but nearly 100,000 times a second. It helps us get a stronger sense of what Mars is like.”

The microphone is not on continuously; it records for about three minutes every couple of days. Getting the whirlwind recording, Wiens said, was lucky, though not necessarily unexpected. In the Jezero Crater, where Perseverance landed, the team has observed evidence of nearly 100 dust devils – tiny tornadoes of dust and grit – since the rover’s landing. This is the first time the microphone was on when one passed over the rover.

The sound recording of the dust devil, taken together with air pressure readings and time-lapse photography, helps scientists understand the Martian atmosphere and weather.

“We could watch the pressure drop, listen to the wind, then have a little bit of silence that is the eye of the tiny storm, and then hear the wind again and watch the pressure rise,” Wiens said. It all happened in a few seconds. “The wind is fast — about 25 miles per hour, but about what you would see in a dust devil on Earth. The difference is that the air pressure on Mars is so much lower than the winds, while just as fast, pushing with about 1% of the pressure the same speed of wind would have back on Earth. It’s not a powerful wind, but clearly enough to loft particles of grit into the air to make a dust devil.”

The information indicates that future astronauts will not have to worry about gale-force winds blowing down antennas or habitats — so future Mark Watneys won’t be left behind — but the wind may have some benefits. The breezes blowing grit off the solar panels of other rovers — especially Opportunity and Spirit — may be what helped them last so much longer.

“Those rover teams would see a slow decline in power over a number of days to weeks, then a jump. That was when wind cleared off the solar panels,” Wiens said.

The lack of such wind and dust devils in the Elysium Planitia where the InSIght mission landed may help explain why that mission is winding down.

“Just like Earth, there is different weather in different areas on Mars,” Wiens said. “Using all of our instruments and tools, especially the microphone, helps us get a concrete sense of what it would be like to be on Mars.”

Reference: “The sound of a Martian dust devil” by N. Murdoch, A. E. Stott, M. Gillier, R. Hueso, M. Lemmon, G. Martinez, V. Apéstigue, D. Toledo, R. D. Lorenz, B. Chide, A. Munguira, A. Sánchez-Lavega, A. Vicente-Retortillo, C. E. Newman, S. Maurice, M. de la Torre Juárez, T. Bertrand, D. Banfield, S. Navarro, M. Marin, J. Torres, J. Gomez-Elvira, X. Jacob, A. Cadu, A. Sournac, J. A. Rodriguez-Manfredi, R. C. Wiens, and D. Mimoun, 13 December 2022, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-022-35100-zLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

all about the upcoming Redmi Band 2

The new generation of the Redmi smart bracelet will be presented very soon, and we already know its...

கடந்த காலத்தை குறியீடாக்குதல் – மர்மமான மாபெரும் அழிந்துபோன கடல் ஊர்வன கல்லறையின் தோற்றத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்

இக்தியோசர் இனத்தின் வயது வந்தோர் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் ஷோனிசரஸ் பிரபலமானது 230 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்மோனாய்டு இரையைத் துரத்தியது, இப்போது பெர்லின்-இக்தியோசர்...

Canonical has announced the availability of Ubuntu Pro subscriptions. What does this mean for regular users of this distro?

Canonical announced this morning that their Ubuntu Pro subscription service has been promoted from beta to general availability...

Hive Ransomware Infrastructure Seized in Joint International Law Enforcement Effort

Jan 26, 2023Ravie LakshmananEncryption / Ransomware The infrastructure associated with the Hive ransomware-as-a-service (RaaS) operation has been seized as...

Elite IT bachelor’s degree program starts at a domestic university

From artificial intelligence to digital molecular medical biology, students can acquire up-to-date knowledge and an internationally valuable diploma. ...

ZTE Blade V40 shows its face, specs revealed

ZTE has yet another V40 device up its sleeve and it's the Blade V40, that surfaced in Bangladesh....

Must read