Technology NewsSci-Techசெவ்வாய் நடுக்கம்! இதுவரை கண்டறியப்பட்ட மிகப்பெரிய செவ்வாய் நடுக்கத்திலிருந்து நில...

செவ்வாய் நடுக்கம்! இதுவரை கண்டறியப்பட்ட மிகப்பெரிய செவ்வாய் நடுக்கத்திலிருந்து நில அதிர்வு அலைகள் சாத்தியமான விண்கல் தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன

-


மார்ஸ்கேக்ஸ்

செவ்வாய் கிரகத்தில் இதுவரை பதிவுசெய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய பூகம்பம் அதன் மேலோட்டத்தில் அடுக்குகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது, இது ஒரு விண்கல் போன்ற பெரிய பொருளுடன் முந்தைய மோதலைக் குறிக்கும். முந்தைய தரவு கடந்த காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான சாத்தியத்தை பரிந்துரைத்துள்ளது, மேலும் இந்த சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள் இந்த கருதுகோளை ஆதரிக்கக்கூடிய கூடுதல் ஆதாரங்களை வழங்குகின்றன. கடன்: NASA / JPL-Caltech

  • நிலநடுக்கம் நான்கு மணி நேரம் நீடித்தது மற்றும் விண்கல் தாக்கத்தைக் குறிக்கும் மேலோட்டத்தில் அடுக்குகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது.
  • மே 2022 இல் 4.7 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது மற்றும் முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட எந்த நிலநடுக்கத்தையும் விட ஐந்து மடங்கு அதிக ஆற்றலை வெளியிட்டது.[{” attribute=””>Mars.
  • Mapping the seismic activity on Mars will help inform scientists where and how to build structures to ensure the safety of future human explorers.

The largest earthquake ever detected on Mars has revealed layers in its crust that could indicate past collision with a massive object, such as a meteoroid. Previous data has suggested the past occurrence of a large impact, and the findings offer evidence that might support this hypothesis.

The research, led by the University of California, Los Angeles (UCLA) planetary scientists and published in two papers in Geophysical Research Letters, could also indicate that alternating layers of volcanic and sedimentary rocks lie beneath the surface.

The 4.7 magnitude earthquake, or marsquake, happened in May 2022 and lasted more than four hours, releasing five times more energy than any previously recorded quake. Though moderate by Earth standards, the temblor was nonetheless powerful enough to send seismic surface waves completely around the planet’s circumference, the first time this phenomenon has been observed on Mars.

NASA’s Ingenuity Mars Helicopter Fourth Flight

The readings were taken from InSight, the Mars lander, which is the seismometer to study Mars’ crust, mantle, and core. Credit: NASA/JPL-Caltech

The readings were taken from InSight, which landed on Mars in 2018. InSight is the first outer space seismometer to study in-depth the “inner space” of Mars: its crust, mantle, and core.

“The seismometer aboard the InSight lander has recorded thousands of marsquakes but never one this large, and it took over three years after landing to record it,” said corresponding author Caroline Beghein, a professor of Earth, planetary and space sciences. “This quake generated different kinds of waves, including two types of waves trapped near the surface. Only one of those two has been observed on Mars before, after two impact events, never during a marsquake.”

Mapping the seismic activity, the location and frequency of impacts on Mars and the interior structure is important for future missions to the red planet as it will inform scientists and engineers where and how to build structures to ensure the safety of future human explorers.

As on Earth, studying how seismic waves travel through rocks can give scientists clues about the temperature and composition of the planet below the surface that help inform the search for underground water or magma. It also helps scientists understand the past forces that shaped the planet.

Beghein’s group combined measurements from two types of surface waves, called Love and Rayleigh waves, to infer the speed of underground shear waves, which travel horizontally and move rocks perpendicular to the direction of wave propagation. This is the first time Love waves have been observed in conjunction with Rayleigh waves on Mars.

The measurements showed that the shear waves move faster in the crust when rocks between 10 and 25 kilometers underground oscillate in a direction almost parallel to the planet surface than if the rocks vibrate in the vertical direction.

“This wave speed information is related to deformations inside the crust,” Beghein said. “Alternating volcanic rocks and sedimentary layers, which were deposited long ago, or a very large impact, such as a meteoroid, most likely account for the seismic wave measurements we observed.”

These data also enabled Jiaqi Li, a UCLA postdoctoral researcher in Beghein’s group, to learn that shear waves move faster in the Martian southern highland areas than in the northern lowlands. The northern hemisphere of Mars has a lower elevation and is covered with more craters than the southern hemisphere. A large impact in the lowlands has been the prevalent theory to explain the origin of this difference.

The new data point toward the presence of thick accumulations of sedimentary rocks and relatively higher porosity in the lowlands. Larger amounts of gas, such as trapped air in these sedimentary rocks, slow the waves down.

References:

“Crustal Anisotropy in the Martian Lowlands From Surface Waves” by C. Beghein, J. Li, E. Weidner, R. Maguire, J. Wookey, V. Lekić, P. Lognonné and W. Banerdt, 14 December 2022, Geophysical Research Letters.
DOI: 10.1029/2022GL101508

“Different Martian Crustal Seismic Velocities across the Dichotomy Boundary from Multi-Orbiting Surface Waves” by Jiaqi Li, Caroline Beghein, Philippe Lognonné, Scott M. McLennan, Mark Wieczorek, Mark Panning, Brigitte Knapmeyer-Endrun, Paul Davis and William Bruce Banerdt, 14 December 2022, Geophysical Research Letters.
DOI: 10.1029/2022GL101243LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

டைனோசர்கள் பாலூட்டிகளை சாப்பிட்டதற்கான மிக அரிய சான்றுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஒரு ரெண்டரிங் மைக்ரோராப்டர் ஜாவோயானஸ். கடன்: Ralph Attanasia IIIபாதுகாக்கப்பட்ட குடல் உள்ளடக்கங்கள் பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி மைக்ரோராப்டர் முன்னர் நம்பப்பட்டதை விட...

Which gaming PC to buy? Recommended computer sets for February 2023. Ready configurations at different prices

What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...

New Report Reveals NikoWiper Malware That Targeted Ukraine Energy Sector

Jan 31, 2023Ravie LakshmananCyber War / Malware The Russia-affiliated Sandworm used yet another wiper malware strain dubbed NikoWiper as...

Which gaming PC to buy? Recommended computer sets for February 2023. Ready configurations at different prices

What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...

New Report Reveals NikoWiper Malware That Targeted Ukraine Energy Sector

Jan 31, 2023Ravie LakshmananCyber War / Malware The Russia-affiliated Sandworm used yet another wiper malware strain dubbed NikoWiper as...

Must read