Technology NewsSci-Techடிகார்பனைசேஷனின் மறைக்கப்பட்ட செலவு: மக்கள்தொகை சீர்குலைவு

டிகார்பனைசேஷனின் மறைக்கப்பட்ட செலவு: மக்கள்தொகை சீர்குலைவு

-


நிலக்கரி சுரங்கம் பிலினா

செக் குடியரசில் பிலினா நிலக்கரி சுரங்கம். கடன்: Marketa Hendrychova

Göttingen பல்கலைக்கழகம் மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் இணைந்து வளங்களின் தாக்கம், புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் சுத்தமான ஆற்றலை நோக்கிய மாற்றத்தில் ஏற்படும் இடையூறுகளை ஆய்வு செய்கிறது.

தலைமையில் சமீபத்திய ஆய்வு குயின்ஸ்லாந்து பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இந்த கோட்டிங்கன் பல்கலைக்கழகம் சாத்தியமான அபாயங்கள் மற்றும் நன்மைகளை கண்டறிய, மக்கள்தொகை அமைப்புகளுடன் உலகளாவிய வள இருப்புகளை இணைப்பதன் மூலம் சுத்தமான ஆற்றலுக்கு மாறுவதன் விளைவுகளை ஆய்வு செய்தது. வெப்ப நிலக்கரி உற்பத்தியைக் குறைப்பதை விட ஆற்றல் மாற்ற உலோகங்களுக்கான (ETMs) அதிகரித்த தேவை சில சமூகங்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் என்று கண்டுபிடிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

நிலக்கரி உற்பத்தியை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் போது, ​​சுரங்க-நகர அமைப்புகளில் வசிக்கும் குறைந்தது 33.5 மில்லியன் மக்களை பாதிக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர், மேலும் 115.7 மில்லியன் ஆற்றல் மாற்ற உலோகங்களால் (ETMs) ஏற்படும் இடையூறுகளால் பாதிக்கப்படலாம். கண்டுபிடிப்புகள் பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டன

Map of Australia With Mine Town Systems

Image showing results of research: a map of Australia with “mine-town systems.” Credit: Dr. Kamila Svobodova

The researchers linked the location and type of resource with human settlements in order to assess interactions, dependencies, and contingencies between resources and populations – a “mine-town systems” approach. The research takes into account both sides of the energy transition by incorporating global resource inventories for coal on the one hand, and the energy transition metals on the other. Energy transition metals refer to the minerals that are required for renewable technologies to accelerate the transition to a clean energy future. These minerals and metals are essential for wind turbines, solar panels, and batteries for electric vehicles.

Dr. Kamila Svobodova, who led the study, is an Honorary Research Fellow at the University of Queensland and holds a research fellowship at the University of Göttingen. Svobodova explained: “These findings will help inform future planning and regulation of the energy transition. Our new mine-town systems approach establishes an empirical basis for examining the scale and location of demographic effects of changing energy systems.”

“The data shows an asymmetry in the distribution of risks: mine-town systems within the United States are most sensitive to coal phase-out, while systems in Australia and Canada are most sensitive to ETM phase-in. This study highlights an urgent need for more granular socio-economic data on populations living and working in affected areas, and for targeted macro-level planning in order to support a transition from coal to ETMs that is fair for local people.”

Svobodova adds: “Questions of social disruption are rarely considered at a global scale. However, in this study, we are able to deliver a global-scale model which can also be scaled down to national jurisdictions and regions which are under pressure from energy transition.”

Reference: “Decarbonization, population disruption and resource inventories in the global energy transition” by Kamila Svobodova, John R. Owen, Deanna Kemp, Vítězslav Moudrý, Éléonore Lèbre, Martin Stringer and Benjamin K. Sovacool, 15 December 2022, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-022-35391-2LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

New OPPO Reno8 T and Reno8 T 5G, 100 megapixel camera and 120 Hz screen

OPPO has launched a new series within its Reno line: this is the Reno8 T and Reno8 T...

ஒரு செயற்கை இரசாயன கடிகாரம் சர்க்காடியன் தாளங்களின் மர்மமான சொத்தை எவ்வாறு பின்பற்றுகிறது

சர்க்காடியன் தாளங்கள் ஒரு தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, இதில் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும் சுழற்சி காலம் மாறாமல் இருக்கும், பல உயிர்வேதியியல் எதிர்வினைகளின்...

ChatGPT – OpenAI plans to introduce an optional subscription for users of its tool

ChatGPT is one of the most interesting technological curiosities of recent months. Much has already been written...

New Russian-Backed Gamaredon’s Spyware Variants Targeting Ukrainian Authorities

Feb 02, 2023Ravie LakshmananCyber Risk / Threat Detection The State Cyber Protection Centre (SCPC) of Ukraine has called out...

ChatGPT – OpenAI plans to introduce an optional subscription for users of its tool

ChatGPT is one of the most interesting technological curiosities of recent months. Much has already been written...

New Russian-Backed Gamaredon’s Spyware Variants Targeting Ukrainian Authorities

Feb 02, 2023Ravie LakshmananCyber Risk / Threat Detection The State Cyber Protection Centre (SCPC) of Ukraine has called out...

Must read

Where To Watch Spree – Is it on Netflix or Amazon?

Spray is a 2020 satirical horror thriller film...

5 amazing movies mixed in Anandraj Comedy… This is Seema Galata…

Actor Anandraj has been active in Tamil cinema...