Technology NewsSci-Techநோயெதிர்ப்பு செல்களை அதிகரிப்பது மூளைக் கழிவுகளை அகற்றுவதை மேம்படுத்துகிறது

நோயெதிர்ப்பு செல்களை அதிகரிப்பது மூளைக் கழிவுகளை அகற்றுவதை மேம்படுத்துகிறது

-


மூளை ஆற்றல் சமிக்ஞைகள் கருத்து

நியூரோடிஜெனரேடிவ் நோய்கள் என்பது மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் நிலைகள் ஆகும், இது நரம்பு செல்களின் கட்டமைப்பு அல்லது செயல்பாட்டின் முற்போக்கான இழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. அல்சைமர் நோய், பார்கின்சன் நோய் மற்றும் மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ் ஆகியவை நியூரோடிஜெனரேட்டிவ் நோய்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள். இந்த நோய்கள் நினைவகம், இயக்கம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த மூளை செயல்பாடு ஆகியவற்றில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும், மேலும் அவை காலப்போக்கில் மோசமாகிவிடும்.

எலிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் அல்சைமர் மற்றும் பிற வயது தொடர்பான நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான புதிய சிகிச்சை அணுகுமுறையை பரிந்துரைக்கின்றன.

உட்பட பல நரம்பியக்கடத்தல் நோய்கள்[{” attribute=””>Alzheimer’s and Parkinson’s, are characterized by the presence of harmful protein clusters in the brain. Despite significant efforts to find ways to treat these conditions by removing these toxic clusters, progress has been limited.

Researchers at the Washington University School of Medicine in St. Louis have discovered a new way to improve the removal of waste from the brain, which may potentially lead to the treatment or prevention of neurodegenerative diseases. They discovered that immune cells surrounding the brain play a role in the efficiency of waste removal and that these immune cells are impaired in old mice, as well as in humans and mice with Alzheimer’s disease. Additionally, they found that treating old mice with an immune-stimulating compound can rejuvenate these immune cells and improve waste clearance from the brain.

The findings recently published in the journal Nature, suggest a new approach to halting some of the effects of aging on the brain.

“Alzheimer’s has been studied for many years from the perspective of how neurons die, but there are other cells, such as immune cells on the periphery of the brain, that also may play a role in Alzheimer’s,” said senior author Jonathan Kipnis, Ph.D., the Alan A. and Edith L. Wolff Distinguished Professor of Pathology & Immunology and a BJC Investigator. “It doesn’t look likely that we will be able to revive dead or dying neurons, but the immune cells that sit on the borders of the brain are a feasible target for treating age-related brain diseases. They’re more accessible and could be drugged or replaced. In this study, we treated aged mice with a molecule that can activate aged immune cells, and it worked in improving fluid flow and waste clearance from the brain. This holds promise as an approach to treating neurodegenerative diseases.”

Kipnis is an expert in the blossoming field of neuroimmunology, the study of how the immune system affects the brain in health and disease. In 2015, he discovered a network of vessels that drains fluid, immune cells, and small molecules from the brain into the lymph nodes, where many immune system cells reside. Last year, he and colleagues showed that some investigational Alzheimer’s therapies are more effective in mice when paired with a treatment geared toward improving the drainage of fluid and debris from the brain.

For this study, Kipnis and Antoine Drieu, Ph.D. — a postdoctoral researcher and the paper’s lead author — set out to understand the role played by the immune cells that live along the brain’s vasculature and in the leptomeninges, the tissues immediately surrounding the brain and spinal cord. They termed these cells parenchymal border macrophages because they sit at the interface between cerebrospinal fluid and brain tissue.

Studying mice, Kipnis, Drieu, and colleagues discovered that such macrophages regulate the motion of blood arteries that, in turn, controls the cleansing flow of fluid through the brain. When these macrophages were depleted or impaired, debris built up in the brain.

“Cerebrospinal fluid flow is impaired in numerous neurodegenerative diseases, such as Alzheimer’s, stroke, Parkinson’s, and multiple sclerosis,” Drieu said. “If we can restore fluid flow through the brain just by boosting these macrophages, maybe we can slow the progression of these diseases. It’s a dream, but who knows? It might work.”

Further investigation revealed that parenchymal border macrophages are altered in people with Alzheimer’s disease and mice with an Alzheimer’s-like condition: The immune cells are less able to consume and dispose of waste, and cannot efficiently regulate fluid flow.

Starting at about age 50, people start experiencing a decline in brain fluid flow as part of normal aging. The same thing happens in older mice. Kipnis, Drieu, and colleagues showed that the kind of border macrophage most important for waste clearance and fluid flow is scarce in older mice. When they treated old mice with a protein that boosts macrophage activity, the border macrophages started behaving more like those from younger mice. Further, the treatment improved fluid flow and waste clearance from the mice’s brains.

“Collectively, our results show that parenchymal border macrophages could potentially be targeted pharmacologically to alleviate brain clearance deficits associated with aging and Alzheimer’s disease,” said Kipnis, who is also a professor of neurology, neuroscience, and neurosurgery. “I am discussing with colleagues how we can replace or rejuvenate those cells in aging brains and as a treatment for Alzheimer’s. I hope that one day we will be able to slow down or delay the development of age-related brain diseases with this approach.”

Reference: “Parenchymal border macrophages regulate the flow dynamics of the cerebrospinal fluid” by Antoine Drieu, Siling Du, Steffen E. Storck, Justin Rustenhoven, Zachary Papadopoulos, Taitea Dykstra, Fenghe Zhong, Kyungdeok Kim, Susan Blackburn, Tornike Mamuladze, Oscar Harari, Celeste M. Karch, Randall J. Bateman, Richard Perrin, Martin Farlow, Jasmeer Chhatwal, Dominantly Inherited Alzheimer Network, Song Hu, Gwendalyn J. Randolph, Igor Smirnov and Jonathan Kipnis, 9 November 2022, Nature.
DOI: 10.1038/s41586-022-05397-3

The study was funded by the National Institute on Aging, the Cure Alzheimer’s Fund, and the Ludwig Family Foundation. 

Kipnis directs a program supported by a $15 million grant from the National Institutes of Health (NIH) to explore how border macrophages and other immune cells interact with fluid flow and drainage in the brain to contribute to aging, as well as to Alzheimer’s disease and cerebral amyloid angiopathy — both of which are brain diseases that lead to dementia. The goal is to find novel therapies for neurodegeneration and age-related dementia. Co-investigators Gwen Randolph, Ph.D., the Emil R. Unanue Distinguished Professor of Immunology; Marco Colonna, MD, the Robert Rock Belliveau Professor of Pathology; and David Holtzman, MD, the Barbara Burton and Reuben M. Morriss III Distinguished Professor of Neurology, each lead projects within the larger program.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

all about the upcoming Redmi Band 2

The new generation of the Redmi smart bracelet will be presented very soon, and we already know its...

கடந்த காலத்தை குறியீடாக்குதல் – மர்மமான மாபெரும் அழிந்துபோன கடல் ஊர்வன கல்லறையின் தோற்றத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்

இக்தியோசர் இனத்தின் வயது வந்தோர் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் ஷோனிசரஸ் பிரபலமானது 230 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்மோனாய்டு இரையைத் துரத்தியது, இப்போது பெர்லின்-இக்தியோசர்...

Canonical has announced the availability of Ubuntu Pro subscriptions. What does this mean for regular users of this distro?

Canonical announced this morning that their Ubuntu Pro subscription service has been promoted from beta to general availability...

Hive Ransomware Infrastructure Seized in Joint International Law Enforcement Effort

Jan 26, 2023Ravie LakshmananEncryption / Ransomware The infrastructure associated with the Hive ransomware-as-a-service (RaaS) operation has been seized as...

Elite IT bachelor’s degree program starts at a domestic university

From artificial intelligence to digital molecular medical biology, students can acquire up-to-date knowledge and an internationally valuable diploma. ...

ZTE Blade V40 shows its face, specs revealed

ZTE has yet another V40 device up its sleeve and it's the Blade V40, that surfaced in Bangladesh....

Must read

[Top 13] Best Walk & Earn Apps In 2023 to Earn Free PayTM Cash & Rewards

Best Walk And Earn Apps In 2023 Best...

குவாண்டம் அமைப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துதல்

மூலம் ஒகினாவா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (OIST) பட்டதாரி...