Technology NewsSci-Techபலனளிக்கவில்லையா? பிரபலமான வயதான எதிர்ப்பு சிகிச்சைகள் முதுமையில் வரம்பிற்குட்பட்ட தாக்கத்தை...

பலனளிக்கவில்லையா? பிரபலமான வயதான எதிர்ப்பு சிகிச்சைகள் முதுமையில் வரம்பிற்குட்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன

-


சுருக்க நேர கருத்து

ஆராய்ச்சியாளர்கள் வயதானவர்களுக்கான பொதுவான சிகிச்சைகளை பரிசோதித்தனர், இடைப்பட்ட உண்ணாவிரதம் கலோரி நுகர்வைக் குறைக்கிறது, செல் வளர்சிதை மாற்றத்தின் மைய முனையை (mTOR) குறிவைத்து, வளர்ச்சி ஹார்மோனின் வெளியீட்டில் குறுக்கிடுகிறது.

வயதான செயல்முறையை மெதுவாக்கும் என்று முன்னர் கருதப்பட்ட மூன்று சிகிச்சை அணுகுமுறைகளின் செயல்திறனை ஒரு புதிய ஆய்வு ஆய்வு செய்துள்ளது. இருப்பினும், எலிகள் மீது பரிசோதித்தபோது, ​​ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த சிகிச்சைகள் வயதான காலத்தில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகக் கண்டறிந்தனர்.

“ஒரு எளிய சுவிட்ச் மூலம் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வயதான உள் கடிகாரம் எதுவும் இல்லை – குறைந்த பட்சம் இங்கு ஆய்வு செய்யப்பட்ட சிகிச்சைகள் வடிவில் இல்லை” என்று DZNE இன் டாக்டர். டான் எஹ்னிங்கர், ஆய்வின் துவக்கியை முடிக்கிறார். வயதான செயல்முறைகளில் தாக்கங்களை அளவிடக்கூடியதாக மாற்ற குழு ஒரு புதிய பகுப்பாய்வு அணுகுமுறையை உருவாக்கியுள்ளது.

DZNE, Helmholtz Munich மற்றும் நீரிழிவு நோய்க்கான ஜெர்மன் மையம் (DZD) ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்களால் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

For the assessment in mice, the scientists developed a new answer to the question of how to measure aging. “Many researchers in recent decades have used lifespan as an indirect measure of aging,” explains Dan Ehninger, who is a senior scientist at DZNE. So, for example, how old do mice get — and how can that lifespan be extended?

“It is often assumed that if they just live longer, they will also age more slowly. But the problem is that mice, like many other organisms, do not die from general old age, but from very specific diseases,” says Ehninger. For example, up to 90 percent of mice die from tumors that form in their bodies at an advanced age.

“So, if you were to look at the whole genome for factors that make mice become long-lived, you would like to find many genes that suppress tumor development — and not necessarily genes that play a general role in aging.”

For their study, the scientists, therefore, chose an approach that does not emphasize lifespan but rather focused on a comprehensive investigation of age-related changes in a wide range of bodily functions.

“You can think of it as a complete health status survey,” says Martin Hrabě de Angelis: “The health check results in a compendium of hundreds of factors covering many areas of physiology” — an exact description of the state of the animal at the moment of examination.

That’s exactly the approach the researchers applied to the animals subjected to one of the three treatment approaches that supposedly slow aging. Across different life stages, they were analyzed and compared: How much does each parameter typically change at a given stage of life? And, do parameters change more slowly when the mice are given one of the three treatments? This study design makes it possible to determine precisely whether the natural aging process can be slowed and with it the deterioration of important physiological functions.

The results were unambiguous: Although the researchers were able to identify individual cases in which old mice looked younger than they actually were it was clear that “this effect was not due to slowing down aging, but rather due to age-independent factors,” says Dan Ehninger. “The fact that a treatment already has its effect in young mice – prior to the appearance of age-dependent change in health measures – proves that these are compensatory, general health-promoting effects, not a targeting of aging mechanisms.”

The DZNE and Helmholtz Diabetes Center teams have now set their sights on the next goal: They want to investigate other treatment approaches that experts believe can slow aging. The researchers hope that the new research method will provide a more comprehensive picture of possible treatment approaches and their effectiveness.

Reference: “Deep phenotyping and lifetime trajectories reveal limited effects of longevity regulators on the aging process in C57BL/6J mice” by Kan Xie, Helmut Fuchs, Enzo Scifo, Dan Liu, Ahmad Aziz, Juan Antonio Aguilar-Pimentel, Oana Veronica Amarie, Lore Becker, Patricia da Silva-Buttkus, Julia Calzada-Wack, Yi-Li Cho, Yushuang Deng, A. Cole Edwards, Lillian Garrett, Christina Georgopoulou, Raffaele Gerlini, Sabine M. Hölter, Tanja Klein-Rodewald, Michael Kramer, Stefanie Leuchtenberger, Dimitra Lountzi, Phillip Mayer-Kuckuk, Lena L. Nover, Manuela A. Oestereicher, Clemens Overkott, Brandon L. Pearson, Birgit Rathkolb, Jan Rozman, Jenny Russ, Kristina Schaaf, Nadine Spielmann, Adrián Sanz-Moreno, Claudia Stoeger, Irina Treise, Daniele Bano, Dirk H. Busch, Jochen Graw, Martin Klingenspor, Thomas Klopstock, Beverly A. Mock, Paolo Salomoni, Carsten Schmidt-Weber, Marco Weiergräber, Eckhard Wolf, Wolfgang Wurst, Valérie Gailus-Durner, Monique M. B. Breteler, Martin Hrabě de Angelis and Dan Ehninger, 11 November 2022, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-022-34515-yLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

follow the Galaxy Unpacked 2023 live

We tell you how you can follow the Unpacked 2023 event live and online. join the conversationThe day...

அண்டார்டிகாவில் பிரண்ட் ஐஸ் ஷெல்ஃப் உடைகிறது – சான் பிரான்சிஸ்கோவின் 12 மடங்கு பெரிய பனிப்பாறையை உருவாக்குகிறது

கோப்பர்நிக்கஸ் சென்டினல்-2 செயற்கைக்கோளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படங்கள், பிரண்ட் ஐஸ் ஷெல்ஃபில் இருந்து பிரிந்து சென்ற பாரிய பனிக்கட்டியின் முன்னும் பின்னும் இருப்பதைக்...

AMD Radeon 780M – upcoming graphics chip almost as good as NVIDIA GeForce RTX 2050

The first tests of the upcoming system from the red Radeon 780M based on the RDNA 3 architecture...

Experts Warn of ‘Ice Breaker’ Cyberattacks Targeting Gaming and Gambling Industry

Feb 01, 2023Ravie LakshmananGaming / Cyber Attack A new attack campaign has targeted the gaming and gambling sectors since...

The revolution of self-driving vehicles is advancing at a snail’s pace, so investors are spending their money differently

The promise that autonomous vehicles will cover the roads and transform transportation will not come to fruition for...

New Sh1mmer ChromeBook exploit unenrolls managed devices

A new exploit called ‘Sh1mmer’ allows users to unenroll an enterprise-managed Chromebook, enabling them to install any apps...

Must read