Technology NewsSci-Techபுதிய நாசா ஆய்வு அமெரிக்க கடற்கரைகளில் கடல் மட்டங்கள் உயரும் பேரழிவு...

புதிய நாசா ஆய்வு அமெரிக்க கடற்கரைகளில் கடல் மட்டங்கள் உயரும் பேரழிவு தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது

-


நார்போக் வர்ஜீனியா வெள்ளம்

அடுத்த சில தசாப்தங்களில் கடல் உயரும் கடலோர சமூகங்களில் மில்லியன் கணக்கான அமெரிக்கர்களுக்கு புயல் மற்றும் அலை வெள்ளம் அதிகரிக்கும். நார்போக், வர்ஜீனியா, இங்கு வெள்ளம் நிறைந்த சாலையுடன் படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடன்: நோர்போக் நகரம்

புதிய முடிவுகள், 2050க்குள் அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான கடற்கரையோரங்களில் சராசரியாக கடல் மட்ட உயர்வு 1 அடியை நெருங்குகிறது.

2050 வாக்கில், அமெரிக்கக் கடற்கரையோரங்களில் உள்ள கடல் மட்டம் இன்றைய நீர்நிலையை விட 12 அங்குலங்கள் (30 சென்டிமீட்டர்) உயரக்கூடும் என்று கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தங்களாக செயற்கைக்கோள் அவதானிப்புகளை ஆய்வு செய்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இருந்து முடிவுகள்[{” attribute=””>NASA Sea Level Change Team could help refine near-term projections for coastal communities that are bracing for increases in both catastrophic and nuisance flooding in coming years.

Global sea level has been rising for decades in response to a warming climate, and multiple lines of evidence indicate the rise is accelerating. The new findings support the higher-range scenarios outlined in an interagency report released in February 2022. That report, developed by several federal agencies – including NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), and the U.S. Geological Survey – expect significant sea level rise over the next 30 years by region. They projected 10 to 14 inches (25 to 35 centimeters) of rise on average for the East Coast, 14 to 18 inches (35 to 45 centimeters) for the Gulf Coast, and 4 to 8 inches (10 to 20 centimeters) for the West Coast.

Sentinel-6 Michael Freilich satellite

An illustration of the Sentinel-6 Michael Freilich satellite. Launched in November 2020, it is the latest in a series of spacecraft – starting with TOPEX/Poseidon in 1992 and continuing with the Jason series of satellites – that have been gathering ocean height measurements for nearly 30 years. Credit: NASA/JPL-Caltech

Building on the methods used in that earlier report, a team led by scientists at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Southern California leveraged 28 years of satellite altimeter measurements of sea surface height and correlated them with NOAA tide gauge records dating as far back as 1920. By continuously measuring the height of the surrounding water level, tide gauges provide a consistent record to compare with satellite observations.

The researchers noted that the accelerating rate of sea level rise detected in satellite measurements from 1993 to 2020 – and the direction of those trends – suggest future sea level rise will be in the higher range of estimates for all regions. The trends along the U.S. Southeast and Gulf coasts are substantially higher than for the Northeast and West coasts, although the range of uncertainty for the Southeast and Gulf coasts is also larger. This uncertainty is caused by factors such as the effects of storms and other climate variability, as well as the natural sinking or shifting of Earth’s surface along different parts of the coast.

Sentinel-6 Michael Freilich Sea Level Map

This image of Earth shows sea level measured by the Sentinel-6 Michael Freilich satellite in 2021. Red areas are regions where sea level is higher than normal while blue indicates where it’s below normal. The satellite collects measurements for about 90% of Earth’s ocean. Credit: NASA Earth Observatory

“A key takeaway is that sea level rise along the U.S. coast has continued to accelerate over the past three decades,” said JPL’s Ben Hamlington, leader of the NASA Sea Level Change Team and a co-author of both the new study and the earlier report.

Hamlington noted that the team wanted to determine if they could refine sea level estimates for communities facing imminent changes. “We’ve been hearing from practitioners and planners along the coasts that they need more information on shorter timescales – looking not 70 or 80 years into the future, but looking 20 or 30 years into the future,” he said. “The bottom line is that when looking ahead to what we might experience in coming years, we need to consider these higher possibilities.”

NASA Sea Level Change Projection Tool

A visualization tool from NASA’s Sea Level Change Team makes data on future sea level rise from the Intergovernmental Panel on Climate Change easily accessible to the public. Credit: NASA/JPL-Caltech

Shift in High-Tide Flooding

The hazards of rising sea level are amplified by natural variabilities on Earth.

For instance, by the mid-2030s, every U.S. coast will experience more intense high-tide floods due to a wobble in the Moon’s orbit that occurs every 18.6 years. Hamlington said that this lunar cycle, in combination with rising sea level, is projected to worsen the impacts of high-tide flooding during the 2030s and 2040s.

Year-to-year variabilities such as the effects of El Niño and La Niña also can make it challenging to forecast how high and how fast sea levels will rise annually. Hamlington said forecasts will continue to be refined as satellites contribute more data over time.

Reference: “Observation-based trajectory of future sea level for the coastal United States tracks near high-end model projections” by Benjamin D. Hamlington, Don P. Chambers, Thomas Frederikse, Soenke Dangendorf, Severine Fournier, Brett Buzzanga and R. Steven Nerem, 6 October 2022, Communications Earth & Environment.
DOI: 10.1038/s43247-022-00537-z

NASA and France’s space agency Centre National d’Études Spatiales (CNES) started jointly flying satellite altimeters in the early 1990s, beginning a continuous space-based record of sea surface height with high accuracy and near-global coverage. That legacy continues with 2020 launch of the joint U.S.- European Sentinel-6 Michael Freilich mission and its altimeter, which will provide scientists with an uninterrupted satellite record of sea level surpassing three decades. The mission is a partnership between NASA, NOAA, ESA (European Space Agency), the European Organisation for the Exploration of Meteorological Satellites, and CNES.

NASA sea level researchers have long worked to understand how Earth’s changing climate affects the ocean. Along with launching satellites that contribute data to the long global record of sea surface height, NASA-supported scientists look to understand the causes of sea level change globally and regionally. Through testing and modeling, they work to forecast how much coastal flooding U.S. communities will experience by the mid-2030s and provide an online visualization tool that enables the public to see how specific areas will be affected by sea level rise. Agencies at the federal, state, and local levels use NASA data to inform their plans for adapting to and mitigating the effects of sea level rise.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Must read

All these actors don’t even know how to read Tamil?… What are you saying!

There has been a lot of criticism lately...

Cobra Kai Season 6 – When Is It Coming To Netflix?

Daniel LaRusso and Johnny Lawrence, played by Ralph...