Technology NewsSci-Techபேபி ஸ்டார் "பர்ப்ஸ்" வியக்கத்தக்க வெறித்தனமான உணவளிக்கும் கதைகளைச் சொல்கிறது -...

பேபி ஸ்டார் “பர்ப்ஸ்” வியக்கத்தக்க வெறித்தனமான உணவளிக்கும் கதைகளைச் சொல்கிறது – “இது உண்மையில் நிகழ்நேரத்தில் நட்சத்திரத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை”

-


அகச்சிவப்பு நிறத்தில் ஓரியன் நெபுலா

அகச்சிவப்பு ஒளியில் எடுக்கப்பட்ட விண்வெளி தொலைநோக்கி படங்கள், ஓரியன் நெபுலாவில் உள்ள நட்சத்திரங்களை உருவாக்கும் பகுதிகளின் இந்த படத்தைப் போலவே, வேறுவிதமாக காணப்படாத விவரங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. அகச்சிவப்புத் தரவை நம்பியிருக்கும் சமீபத்திய ஆய்வில், குழந்தை நட்சத்திரங்கள் சுற்றியுள்ள வாயு மற்றும் தூசி வட்டுகளில் இருந்து வெகுஜனத்தை சேகரிக்கும் போது அவை அடிக்கடி வெடிப்பதைக் கண்காணித்தன. கடன்: ESA/NASA/JPL-Caltech

சுற்றியுள்ள வட்டுகளிலிருந்து பொருட்களை உட்கொள்வதால், இளைய நட்சத்திரங்கள் பெரும்பாலும் பிரகாசமான வெடிப்புகளில் பிரகாசிக்கின்றன.

புதிதாகப் பிறந்த நட்சத்திரங்கள் ஆவேசமான விகிதத்தில் “உணவளிக்கின்றன” மற்றும் வியக்கத்தக்க வகையில் அடிக்கடி உணவளிக்கும் வெறித்தனங்கள் மூலம் வளரும், இது தரவுகளின் சமீபத்திய பகுப்பாய்வு[{” attribute=””>NASA’s retired Spitzer Space Telescope shows.

Outbursts from stellar babies at the earliest stage of development – when they’re about 100,000 years old, or the equivalent of a 7-hour-old infant – occur roughly every 400 years, the analysis found. These eruptions of luminosity are signs of feeding binges as the young, growing stars devour material from the disks of gas and dust that surround them.

“When you’re watching star formation, clouds of gas collapse to form a star,” said University of Toledo astronomer Tom Megeath. “It’s literally the process of star creation in real-time.”

Megeath is a co-author of the study, which was published earlier this year in the Astrophysical Journal Letters and led by Wafa Zakri, a professor at Jazan University in Saudi Arabia. It represents a major step forward in understanding stars’ formative years. Until now the formation and early development of the very youngest stars have been challenging to study, since they’re mostly hidden from view inside the clouds from which they form.

Swaddled in thick envelopes of gas, these young stars – less than 100,000 years old, known as “class 0 protostars” – and their outbursts are especially difficult to observe using ground-based telescopes. The first such outburst was detected nearly a century ago, and they’ve rarely been seen since.

But Spitzer, which ended its 16-year run of observations from orbit in 2020, viewed the universe in the infrared, beyond what human eyes can see. That, and its long-lasting gaze, allowed Spitzer to see through gas and dust clouds and pick up bright flares from the stars nestled inside.

The study team searched Spitzer data for protostar outbursts between 2004 and 2017 in the star-forming clouds of the Orion constellation – a long-enough “stare” to catch baby stars in the act of making an outburst. Among 92 known class 0 protostars, they found three – with two of those outbursts previously unknown. The data revealed likely burst rate for the youngest baby stars of roughly every 400 years, much more frequent than the rate measured from the 227 older protostars in Orion.

They also compared the Spitzer data with that from other telescopes, including the space-based Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), the now-retired ESA (European Space Agency) Herschel Space Telescope, and the now-retired airborne Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA). That allowed them to estimate that the bursts typically last about 15 years. Half or more of a baby star’s bulk is added during the early class 0 period.

“By cosmic standards, stars grow rapidly when they are very young,” Megeath said. “It makes sense that these young stars have the most frequent bursts.”

The new findings will help astronomers better understand how stars form and accumulate mass, and how these early bouts of mass consumption might affect the later formation of planets.

“The disks around them are all raw material for planet formation,” he said. “Bursts can actually influence that material,” perhaps triggering the appearance of molecules, grains, and crystals that can stick together to form larger structures.

It’s even possible that our own Sun once was one of these burping babies.

“The Sun is a bit bigger than most stars, but there’s no reason to think that it didn’t undergo bursts,” Megeath said. “It probably did. When we witness the process of star formation, it is a window into what our own solar system was doing 4.6 billion years ago.”

Reference: “The Rate, Amplitude, and Duration of Outbursts from Class 0 Protostars in Orion” by Wafa Zakri, S. T. Megeath, William J. Fischer, Robert Gutermuth, Elise Furlan, Lee Hartmann, Nicole Karnath, Mayra Osorio, Emily Safron, Thomas Stanke, Amelia M. Stutz, John J. Tobin, Thomas S. Allen, Sam Federman Nolan Habel, P. Manoj, Mayank Narang, Riwaj Pokhrel, Luisa Rebull, Patrick D. Sheehan and Dan M. Watson, 12 January 2022, Astrophysical Journal Letters.
DOI: 10.3847/2041-8213/ac46ae

More About the Mission

The entire body of scientific data collected by the Spitzer Space Telescope during its lifetime is available to the public via the Spitzer data archive, housed at the Infrared Science Archive at IPAC at Caltech in Pasadena, California. NASA’s Jet Propulsion Laboratory, a division of Caltech, managed Spitzer mission operations for the agency’s Science Mission Directorate in Washington. Science operations were conducted at the Spitzer Science Center at IPAC at Caltech. Spacecraft operations were based at Lockheed Martin Space in Littleton, Colorado.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Windows 11 – the latest version of Microsoft stealthily and without our consent gives away our privacy

We have known for a long time that the currency nowadays is not money, but our data. ...

Sydney Man Sentenced for Blackmailing Optus Customers After Data Breach

Feb 08, 2023Ravie LakshmananCyber Crime / SMS Fraud A Sydney man has been sentenced to an 18-month Community Correction...

the electric car is not enough for climate goals

Two electric car manufacturers shed light on the depth of the problem with joint research. ...

Xiaomi has just launched a special edition Hello Kitty mobile, but you won’t be able to have it

Like almost all special editions, this new Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition will be confined...

Red Velvet White Chocolate Chip Cookies

This website may contain affiliate links and advertising so that we can provide recipes to you. Read my...

Intel Core i5-10400F 10th Generation Processor with 12MB Cache Memory 6 Cores 12 Threads and 3 Years Warranty (Comes with Fan Inside The Box)

Price: (as of - Details)Intel Core i5-10400F Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz)10th Generation Intel Core...

Must read

the electric car is not enough for climate goals

Two electric car manufacturers shed light on the...