Technology NewsSci-Techமில்லியன் கணக்கான டன்கள் CO2 ஐப் பிடிக்கிறது - ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆர்க்டிக்...

மில்லியன் கணக்கான டன்கள் CO2 ஐப் பிடிக்கிறது – ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆர்க்டிக் கார்பன் கன்வேயர் பெல்ட்டைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்

-


மூலம்

ARCTIC2018 பயணம்

ARCTIC2018 பயணம். கடன்: Alfred-Wegener-Institut / Andreas Rogge

ஆர்க்டிக் கடலோர நீரில் இருந்து ஆழ்கடலுக்கு கார்பன் நிறைந்த பொருட்களை நகர்த்துவதற்கான புதிய பாதையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், பேரண்ட்ஸ் மற்றும் காரா கடல்களில் உள்ள அலமாரியில் கார்பன் நிறைந்த துகள்களின் பரிமாற்றம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆழமான ஆர்க்டிக் கடலில் 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் CO2 ஐ சிக்க வைக்கும். இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் படி ஆல்ஃபிரட் வெஜெனர் நிறுவனம் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள், இந்த முன்னர் அறியப்படாத போக்குவரத்து பாதையானது ஐஸ்லாந்தின் மொத்த வருடாந்திர உமிழ்வுகளுக்கு சமமான அளவில் வளிமண்டல CO2 ஐ உறிஞ்சுவதற்கு உயிரியல் கார்பன் பம்ப் மற்றும் கடல் நீரோட்டங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. அவர்கள் சமீபத்தில் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை பத்திரிகையில் வெளியிட்டனர்

As such, the surprise was great when, on the expedition ARCTIC2018 in August and September 2018 on board the Russian research vessel Akademik Tryoshnikov, large quantities of particulate – i.e., stored in plant remains – carbon was discovered in the Nansen Basin of the central Arctic.

Subsequent analyses revealed a body of water with large amounts of particulate carbon to depths of up to two kilometers (1.2 miles), composed of bottom water from the Barents Sea. The latter is produced when sea ice forms in winter, then cold and heavy water sinks, and subsequently flows from the shallow coastal shelf down the continental slope and into the deep Arctic Basin.

“Based on our measurements, we calculated that through this water-mass transport, more than 2,000 metric tons of carbon flow into the Arctic deep sea per day, the equivalent of 8,500 metric tons of atmospheric CO2. Extrapolated to the total annual amount revealed even 13.6 million metric tons of CO2, which is on the same scale as Iceland’s total annual emissions,” explains Dr. Andreas Rogge, first author of the Nature Geoscience study and an oceanographer at the Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI).

This plume of carbon-rich water spans from the Barents- and Kara Sea shelves to roughly 1,000 kilometers (620 miles) into the Arctic Basin. In light of this newly discovered mechanism, the Barents Sea – already known to be the most productive marginal sea in the Arctic – would appear to effectively remove roughly 30 percent more carbon from the atmosphere than previously believed. Moreover, model-based simulations determined that the outflow manifests in seasonal pulses since in the Arctic’s coastal seas, the absorption of CO2 by phytoplankton only takes place in summer.

Understanding transport and transformation processes within the carbon cycle are essential to creating global carbon dioxide budgets and therefore also projections for global warming. On the ocean’s surface, single-celled algae absorb CO2 from the atmosphere and sink towards the deep sea when aged out. Once carbon bound in this manner reaches the deep water, it stays there until overturning currents bring the water back to the ocean’s surface, which takes several thousand years in the Arctic.

And if the carbon is deposited in deep-sea sediments, it can even be trapped there for millions of years, as only volcanic activity can release it. This process, also known as the biological carbon pump, can remove carbon from the atmosphere for long periods of time and represents a vital sink in our planet’s carbon cycle. The process also represents a food source for the local deep-sea fauna like sea stars, sponges, and worms. What percentage of the carbon is actually absorbed by the ecosystem is something only further research can tell us.

The polar shelf seas harbor other largely unexplored regions in which bottom water is formed and flows into the deep sea. As such, it can be assumed that the global influence of this mechanism as a carbon sink is actually much greater. “However, due to the ongoing global warming, less ice and therefore less bottom water is formed. At the same time, more light and nutrients are available for the phytoplankton, allowing more CO2 to be bound. Accordingly, it’s currently impossible to predict how this carbon sink will develop, and the identification of potential tipping points urgently calls for additional research,” says Andreas Rogge.

Reference: “Carbon dioxide sink in the Arctic Ocean from cross-shelf transport of dense Barents Sea water” by Andreas Rogge, Markus Janout, Nadezhda Loginova, Emilia Trudnowska, Cora Hörstmann, Claudia Wekerle, Laurent Oziel, Vibe Schourup-Kristensen, Eugenio Ruiz-Castillo, Kirstin Schulz, Vasily V. Povazhnyy, Morten H. Iversen and Anya M. Waite, 21 November 2022, Nature Geoscience.
DOI: 10.1038/s41561-022-01069-zLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

டைனோசர்கள் பாலூட்டிகளை சாப்பிட்டதற்கான மிக அரிய சான்றுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஒரு ரெண்டரிங் மைக்ரோராப்டர் ஜாவோயானஸ். கடன்: Ralph Attanasia IIIபாதுகாக்கப்பட்ட குடல் உள்ளடக்கங்கள் பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சி மைக்ரோராப்டர் முன்னர் நம்பப்பட்டதை விட...

Which gaming PC to buy? Recommended computer sets for February 2023. Ready configurations at different prices

What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...

New Report Reveals NikoWiper Malware That Targeted Ukraine Energy Sector

Jan 31, 2023Ravie LakshmananCyber War / Malware The Russia-affiliated Sandworm used yet another wiper malware strain dubbed NikoWiper as...

climb to the ‘top 10’ with the zoom and night photos as incentives

The new vivo X90 Pro+ sneaks into the best of DxOMark (whether this photographic benchmark is reliable or...

Which gaming PC to buy? Recommended computer sets for February 2023. Ready configurations at different prices

What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...

Must read

How to compress PDF file size with TinyWow

This post is sponsored by TinyWow. Stock Vector ID:...