Technology NewsSci-Techரன்வே ஐஸ் ரிட்ரீட் மெதுவாக முடியும்

ரன்வே ஐஸ் ரிட்ரீட் மெதுவாக முடியும்

-


மேற்கு அண்டார்டிகாவின் அமுண்ட்சென் துறையின் கெட்ஸ் ஐஸ் ஷெல்ஃப்

அமுண்ட்சென் செக்டரின் கெட்ஸ் ஐஸ் ஷெல்ஃப், மேற்கு அண்டார்டிகா மற்றும் கடல் பனிக்கரை. கடன்: NASA/USGS, டாக்டர் ஃப்ரேசர் கிறிஸ்டி, ஸ்காட் போலார் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூலம் செயலாக்கப்பட்டது

கடல் வெப்பநிலையில் காலநிலை உந்துதல் மாற்றங்களால் ஓடும் மேற்கு அண்டார்டிக் பனி பின்வாங்கலை மெதுவாக்கலாம்.

மேற்கு அண்டார்டிகாவில் பனித் தாள் அளவிலான சரிவு தவிர்க்க முடியாதது என்று புதிய ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது: வளிமண்டலம் மற்றும் கடல் சுழற்சியில் உள்ள பிராந்திய வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப பனி இழப்பின் வேகம் மாறுபடும்.

உலகளாவிய கடல் மட்டத்தை 3.3 மீட்டர் உயர்த்துவதற்கு போதுமான பனியைக் கொண்ட மேற்கு அண்டார்டிக் பனிக்கட்டி – காலநிலை மாற்றத்திற்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறது என்பது பற்றிய விரிவான புரிதலைப் பெறுவதற்காக ஒரு சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு செயற்கைக்கோள் படங்கள் மற்றும் காலநிலை மற்றும் கடல் பதிவுகளை இணைத்துள்ளது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள், இருந்து கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம்தி எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகம்மற்றும் இந்த வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகம்மேற்கு அண்டார்டிகாவின் கரையோரப் பகுதியில் உள்ள பனி ஸ்திரமின்மையின் வேகம் மற்றும் அளவு ஆகியவை பிராந்திய காலநிலையில் உள்ள வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

அவற்றின் முடிவுகள், இன்று (ஜனவரி 16, 2023) இதழில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன

Land Glacier and Encased Ice Tongue

Sentinel-1 image composite depicting Land Glacier and its sea-ice-encased ice tongue, West Antarctica. Credit: Copernicus EU/ESA, processed by Dr. Frazer Christie, Scott Polar Research Institute, University of Cambridge

The marine-based West Antarctic Ice Sheet, home to the vast and unstable Pine Island and Thwaites glaciers, sits atop a landmass lying up to 2,500 meters below the surface of the ocean. Since the early 1990s, scientists have observed an abrupt acceleration in ice melting, retreat, and speed in this area, which is attributed in part to human-induced climate change over the past century.

Other scientists have previously indicated that this type of response across a low-lying landmass could be the onset of an irreversible, ice-sheet-wide collapse called a marine ice sheet instability, which would continue independently of any further climatic influence.

“The idea that once a marine-based ice sheet passes a certain tipping point it will cause a runaway response has been widely reported,” said Dr. Frazer Christie from Cambridge’s Scott Polar Research Institute, the paper’s lead author. “Despite this, questions remain about the extent to which ongoing changes in climate still regulate ice losses along the entire West Antarctic coastline.”

Using observations collected by an array of satellites, Christie and colleagues found pronounced regional variations in how the West Antarctic Ice Sheet has evolved since 2003 due to climate change, with the pace of retreat in the Amundsen Sea Sector having slowed significantly in comparison to the neighboring and much accelerated Bellingshausen Sea Sector.

By analyzing climate and ocean records, the researchers linked these regional differences to changes in the strength and direction of offshore surface winds.

Amundsen Sea Embayment Region

Sentinel-1 image dated January 10th, 2023 showing the highly dynamic Amundsen Sea Embayment region, West Antarctica. Credit: Copernicus EU/ESA, processed by Dr. Frazer Christie, Scott Polar Research Institute, University of Cambridge

In this part of Antarctica, the prevailing winds come from the west. When these westerly winds get stronger, they stir up warmer, saltier water from deep in the ocean, which reaches the Antarctic coastline and increases the rate of ice melt.

“But between 2003 and 2015 offshore of the Amundsen Sea Sector, the intensity of the prevailing westerly winds reduced,” said Christie. “This meant that the deeper, warmer water couldn’t intrude, and we saw a notable change in corresponding glacier behavior along the region: a clear reduction in the rate of melt and ice-mass loss.”

So what caused these weaker winds and, by implication, reduced ice melt? The researchers found the primary cause was an unusual deepening of the Amundsen Sea Low pressure system, which led to less warm water intrusion. This system is the key atmospheric circulation pattern in the region, and its pressure center location – near which changes in offshore wind strength are greatest – typically sits offshore of its namesake coast for most of the year.

Farther afield from this pressure center, the researchers found that the accelerated response of the glaciers flowing from the Bellingshausen Sea Sector can be explained by relatively more unaltered winds, enabling more persistent ocean-driven melt by comparison.

Ultimately, the study illustrates the complexity of the competing ice, ocean, and atmosphere interactions driving short-term changes across West Antarctica, and raises important questions about how quickly the icy continent will evolve in a warming world.

“Ocean and atmospheric forcing mechanisms still really, really matter in West Antarctica,” said co-author Professor Eric Steig from the University of Washington in Seattle. “That means that ice-sheet collapse is not inevitable. It depends on how climate changes over the next few decades, which we could influence in a positive way by reducing greenhouse gas emissions.”

The researchers stress that further work is needed to examine how important such mechanisms will be in the future amid a background of increasing marine ice sheet instability. Co-author Professor Robert Bingham from the University of Edinburgh is now working directly on Thwaites Glacier to understand how it is being affected by climate change.

“This study reinforces the urgent requirement to clarify how rapidly the most vulnerable regions of the West Antarctic Ice Sheet such as Thwaites Glacier will retreat, with global consequences for sea level rise,” said Bingham. “New data that we are currently acquiring from a traverse across Thwaites Glacier this January will directly address this goal.”

“There is an intimate link between the climate and how the ice is behaving,” said Christie. “We have the ability to mitigate West Antarctic ice losses – if we curb carbon emissions.”

Reference: “Inter-decadal climate variability induces differential ice response along Pacific-facing West Antarctica” 16 January 2023, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-022-35471-3

The study was supported by the Carnegie Trust for the Universities of Scotland, the Scottish Alliance for Geoscience, Environment and Society (SAGES), the Prince Albert II of Monaco Foundation, the Natural Environment Research Council (NERC), part of UK Research and Innovation (UKRI), the US National Science Foundation, the joint UK NERC/US NSF International Thwaites Glacier Collaboration project and the European Space Agency (ESA).LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Must read

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில்...