Technology NewsSci-Techவிஞ்ஞானிகள் முதல் மனித எலும்பு மஜ்ஜை 'ஆர்கனாய்டுகளை' உருவாக்குகிறார்கள்

விஞ்ஞானிகள் முதல் மனித எலும்பு மஜ்ஜை ‘ஆர்கனாய்டுகளை’ உருவாக்குகிறார்கள்

-


ஒரு மினி எலும்பு மஜ்ஜை ஆர்கனாய்டுகளின் குறுக்குவெட்டு

மினி எலும்பு மஜ்ஜை ஆர்கனாய்டுகளின் குறுக்குவெட்டு, இரத்த நாளங்களின் வலையமைப்பில் இரத்த தட்டுக்களை உருவாக்கும் செல்களைக் காட்டுகிறது. கடன்: டாக்டர். ஏ. கான், பர்மிங்காம் பல்கலைக்கழகம்

இல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இந்த பர்மிங்காம் பல்கலைக்கழகம் மனித எலும்பு மஜ்ஜையின் முக்கிய அம்சங்களை துல்லியமாக பிரதிபலிக்கும் முதல் மனித எலும்பு மஜ்ஜை “ஆர்கனாய்டுகளை” உருவாக்குவதன் மூலம் புற்றுநோய் சிகிச்சையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை உருவாக்கியுள்ளது. தொழில்நுட்பம், இது காப்புரிமை விண்ணப்பத்திற்கு உட்பட்டது[{” attribute=””>University of Birmingham Enterprise, enables the simultaneous screening of multiple anti-cancer drugs and the testing of personalized treatments for individual cancer patients.

The organoids, which are described in a study recently published in the journal Cancer Discovery, closely mimic the cellular, molecular, and architectural features of myelopoietic (blood cell-producing) bone marrow.

The research also showed that the organoids provide a micro-environment that can accept and support the survival of cells from patients with blood malignancies, including multiple myeloma cells, which are notoriously difficult to maintain outside the human body.

Dr. Abdullah Khan, a Sir Henry Wellcome Fellow at the University of Birmingham’s Institute of Cardiovascular Sciences and the first author of the study, said: “Remarkably, we found that the cells in their bone marrow organoids resemble real bone marrow cells not just in terms of their activity and function, but also in their architectural relationships – the cell types ‘self-organize’ and arrange themselves within the organoids just like they do in human bone marrow in the body.”

This life-like architecture enabled the team to study how the cells in the bone marrow interact to support normal blood cell production, and how this is disturbed in bone marrow fibrosis (myelofibrosis), where scar tissue builds up in the bone marrow, causing bone marrow failure. Bone marrow fibrosis can develop in patients with certain types of blood cancers and remains incurable.

Senior study author Professor Bethan Psaila, a hematology medical doctor as well as a Research Group Leader at the Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford, said “To properly understand how and why blood cancers develop, we need to use experimental systems that closely resemble how real human bone marrow works, which we haven’t really had before. It’s really exciting to now have this terrific system, as finally, we are able to study cancer directly using cells from our patients, rather than relying on animal models or other simpler systems that do not properly show us how the cancer is developing in the bone marrow in actual patients.”

Dr. Khan also added, “This is a huge step forward, enabling insights into the growth patterns of cancer cells and potentially a more personalized approach to treatment. We now have a platform that we can use to test drugs on a ‘personalized medicine’ basis.

“Having developed and validated the model is the first crucial step, and in our ongoing collaborative work we will be working with others to better understand how the bone marrow works in healthy people, and what goes wrong when they have blood diseases.”

Dr. Psaila added, “We hope that this new technique will help accelerate the discovery and testing of new blood cancer treatments, getting improved drugs for our patients to clinical trials faster.”

Reference: “Human bone marrow organoids for disease modelling, discovery and validation of therapeutic targets in hematological malignancies” by Abdullah O. Khan, Antonio Rodriguez-Romera, Jasmeet S. Reyat; Aude-Anais Olijnik, Michela Colombo, Guanlin Wang, Wei Xiong Wen, Nikolaos Sousos, Lauren C. Murphy, Beata Grygielska, Gina Perrella, Christopher B. Mahony, Rebecca E. Ling, Natalina E. Elliott, Christina Simoglou Karali, Andrew P. Stone, Samuel Kemble, Emily A. Cutler, Adele K. Fielding, Adam P. Croft, David Bassett, Gowsihan Poologasundarampillai, Anindita Roy, Sarah Gooding, Julie Rayes, Kellie R. Machlus and Bethan Psaila, 9 November 2022, Cancer Discovery.
DOI: 10.1158/2159-8290.CD-22-0199LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Is it a tablet or a laptop? This is the new Xiaomi Book that the firm is preparing

Xiaomi will present a renewal of its convertible and economic concept with Windows 11 very soon in China....

காலநிலை மாற்றம் ஒரு பெருங்கடலை “பேரழிவை” ஏற்படுத்தலாம்

மோசமான வெப்பமயமாதலின் கீழ், தெற்கு மெரிடியனல் ஓவர்டர்னிங் சர்குலேஷன் 2300 இல் முற்றிலும் நிறுத்தப்படலாம் என்று உருவகப்படுத்துதல்கள் தெரிவிக்கின்றன.வலுவான வெப்பமயமாதல் ஆழமான கவிழ்ப்பு சுழற்சியை...

The Last of Us 3 may already be in development against previous forecasts. Plans are to include even PlayStation 6

The series created by Naughty Dog has been success after success, recently going far beyond its native medium....

Encrypted Messaging App Exclu Used by Criminal Groups Cracked by Joint Law Enforcement

Feb 07, 2023Ravie LakshmananEncryption / Privacy A joint law enforcement operation conducted by Germany, the Netherlands, and Poland has...

The Last of Us 3 may already be in development against previous forecasts. Plans are to include even PlayStation 6

The series created by Naughty Dog has been success after success, recently going far beyond its native medium....

Encrypted Messaging App Exclu Used by Criminal Groups Cracked by Joint Law Enforcement

Feb 07, 2023Ravie LakshmananEncryption / Privacy A joint law enforcement operation conducted by Germany, the Netherlands, and Poland has...

Must read

வாத்தி: படம் பற்றிய சுவாரசியமான தகவல்களை இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி தெரிவித்துள்ளார்

இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி தனது சமீபத்திய நேர்காணல்களில், தனது வரவிருக்கும்...

Winzo App Referral Code [COOAD824] February 2023

WinZO App Referral Code February 2023 Winzo App – Refer...