Technology NewsSci-TechADHD வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் - கவலை மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற...

ADHD வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் – கவலை மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற மனநலப் பிரச்சினைகளுடன் வலுவாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது

-


மனித மூளை மன அழுத்தம் மனநலக் கருத்து

கவனக்குறைவு ஹைபராக்டிவிட்டி கோளாறு (ADHD) மற்றும் மனநலம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை புதிய ஆராய்ச்சி வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது, மன இறுக்கம் கொண்ட பெரியவர்களை விட அதிக அளவு ADHD அறிகுறிகளைக் கொண்ட பெரியவர்கள் கவலை மற்றும் மனச்சோர்வை அனுபவிக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது. மன ஆரோக்கியத்தில் ADHD இன் விளைவுகள் குறித்த ஆராய்ச்சியின் பற்றாக்குறை இருப்பதால், ADHD உடையவர்கள் தங்கள் அறிகுறிகளைச் சமாளிக்கத் தேவையான மருத்துவ கவனிப்பை அணுகுவதற்குப் போராடி வருவதால், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்பாகும்.

ஒரு புதிய UK ஆய்வு, அதிக அளவு உள்ள பெரியவர்களைக் காட்டுகிறது[{” attribute=””>ADHD symptoms are more likely to experience anxiety and depression than adults with autism.

Adults with high levels of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms are more likely to experience anxiety and depression than adults with high levels of autistic traits, according to new research led by psychologists at the University of Bath in the UK.

This study is the first to show that ADHD is more predictive of poor mental health outcomes in adults than other neurodevelopmental conditions, like autism.

Until now, there has been a dearth of information on the effects of ADHD on poor mental health, with far more research focusing on the impact of autism on depression, anxiety, and quality of life. As a result, people with ADHD have often struggled to access the clinical care they need to cope with their symptoms.

The authors of the study hope their findings will trigger new research into ADHD and ultimately improve the mental health outcomes for people with the condition. ADHD is a neurodevelopmental condition characterized by inattention and/or hyperactivity and impulsivity. The condition is estimated to affect between 3% and 9% of the population.

Blue Monday

Speaking on Blue Monday (January 16) – the third Monday of January, described by some as the gloomiest day of the year – lead researcher, Luca Hargitai, said: “Scientists have long known that autism is linked to anxiety and depression, but ADHD has been somewhat neglected.

“Researchers have also struggled to statistically separate the importance of ADHD and autism for mental health outcomes because of how frequently they occur together.”

Ms. Hargitai, a PhD Researcher at Bath, added: “Our aim was to precisely measure how strongly ADHD personality traits were linked to poor mental health while statistically accounting for autistic traits.”

The new research – a collaborative effort between the Universities of Bath, Bristol, and Cardiff, and King’s College London – is published this week in the prestigious journal Scientific Reports. It comes in the same month that two TV personalities – Johnny Vegas and Sue Perkins – have opened up about their recent diagnoses of ADHD.

“The condition affects many people – both children and adults – and the fact that more people are willing to talk about it is to be welcomed,” said Ms. Hargitai. “The hope is that with greater awareness will come more research in this area and better resources to support individuals in better managing their mental health.”

Overly active, as though driven by a motor

The study used a large, nationally representative sample of adults from the UK population. All participants completed gold standard questionnaires – one on autistic traits, the other on ADHD traits – responding to statements such as “I frequently get strongly absorbed in one thing” and “How often do you feel overly active and compelled to do things, like you were driven by a motor?”

The researchers found that ADHD traits were highly predictive of the severity of anxiety and depression symptoms: the higher the levels of ADHD traits, the more likely a person is to experience severe mental health symptoms. Through innovative analytical techniques, the study authors further confirmed that having more of an ADHD personality was more strongly linked to anxiety and depression than autistic traits.

These results were replicated in computerized simulations with a 100% ‘reproducibility rate’. This showed, with great confidence, that ADHD traits are almost certainly linked to more severe anxiety and depression symptoms in adults than autistic traits.

Shifting the focus of research and clinical practice

Ms. Hargitai said: “Our findings suggest that research and clinical practice must shift some of the focus from autism to ADHD. This may help to identify those most at risk of anxiety and depression so that preventative measures – such as supporting children and adults with the management of their ADHD symptoms – can be put in place earlier to have a greater impact on improving people’s well-being.”

According to Dr. Punit Shah, senior author and associate professor of Psychology at Bath, another important aspect of the new study is that it advances scientific understanding of neurodevelopmental conditions.

“By addressing the shortcomings of previous research, our work provides fresh information about the complex links between neurodiversity and mental health in adults – an area that is often overlooked.

“Further research is now needed to delve deeper into understanding exactly why ADHD is linked to poor mental health, particularly in terms of the mental processes that might drive people with ADHD traits to engage in anxious and depressive thinking.

“At the moment, funding for ADHD research – particularly psychological research – is lacking. This is especially pronounced when you compare it to the relatively high level of funds directed at autism.

“As the evidence becomes clear that ADHD isn’t just a childhood condition but persists throughout life, we must adjust our research agendas to better understand ADHD in adulthood.”

Commenting on the new findings, Dr. Tony Floyd, CEO of ADHD Foundation, The Neurodiversity Foundation, said: “This research demonstrates clear evidence of the increased risks of mental health comorbidities associated with adult ADHD. This is a step towards recognizing the broader impact of unmanaged and untreated ADHD. We hope this research will lead to more research being commissioned in this area. We also hope it will result in changes to the design and delivery of health services.

“The cost implications to the NHS of leaving ADHD untreated, and the need to better train health practitioners in both primary and secondary care, are now more apparent. And of course, there are other costs too that need to be considered – to the health of UK citizens with ADHD and to their family life, employability, and economic well-being. These costs are often hidden but they are considerable.

“This research from Bath University will add to the growing national debate and the business case for a national review of health services for ADHD across a person’s lifespan.”

Reference: “Attention-deficit hyperactivity disorder traits are a more important predictor of internalising problems than autistic traits” by Luca D. Hargitai, Lucy A. Livingston, Lucy H. Waldren, Ross Robinson, Christopher Jarrold and Punit Shah, 16 January 2023, Scientific Reports.
DOI: 10.1038/s41598-022-26350-4LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

all about the upcoming Redmi Band 2

The new generation of the Redmi smart bracelet will be presented very soon, and we already know its...

கடந்த காலத்தை குறியீடாக்குதல் – மர்மமான மாபெரும் அழிந்துபோன கடல் ஊர்வன கல்லறையின் தோற்றத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்

இக்தியோசர் இனத்தின் வயது வந்தோர் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் ஷோனிசரஸ் பிரபலமானது 230 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்மோனாய்டு இரையைத் துரத்தியது, இப்போது பெர்லின்-இக்தியோசர்...

Canonical has announced the availability of Ubuntu Pro subscriptions. What does this mean for regular users of this distro?

Canonical announced this morning that their Ubuntu Pro subscription service has been promoted from beta to general availability...

Hive Ransomware Infrastructure Seized in Joint International Law Enforcement Effort

Jan 26, 2023Ravie LakshmananEncryption / Ransomware The infrastructure associated with the Hive ransomware-as-a-service (RaaS) operation has been seized as...

Elite IT bachelor’s degree program starts at a domestic university

From artificial intelligence to digital molecular medical biology, students can acquire up-to-date knowledge and an internationally valuable diploma. ...

ZTE Blade V40 shows its face, specs revealed

ZTE has yet another V40 device up its sleeve and it's the Blade V40, that surfaced in Bangladesh....

Must read

99acres Survey – Review & Earn ₹150 FREE PayTM Cash

99acres Survey – Earn Free PayTM Cash 99acres Write...

Elite IT bachelor’s degree program starts at a domestic university

From artificial intelligence to digital molecular medical biology,...