Technology NewsSci-TechUV-உமிழும் நெயில் பாலிஷ் உலர்த்திகள் மனித டிஎன்ஏவை சேதப்படுத்துகின்றன மற்றும் பிறழ்வுகளை...

UV-உமிழும் நெயில் பாலிஷ் உலர்த்திகள் மனித டிஎன்ஏவை சேதப்படுத்துகின்றன மற்றும் பிறழ்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கின்றனர்

-


புற ஊதா நெயில் பாலிஷ் உலர்த்திக்கு செல்கள் வெளிப்படும்

UC சான் டியாகோவின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜெல் நகங்களை குணப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் UV ஒளி-உமிழும் சாதனங்களை ஆய்வு செய்தனர், மேலும் இந்த நெயில் பாலிஷ் உலர்த்தும் இயந்திரங்களின் நீண்டகால பயன்பாடு மனித உயிரணுக்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகக் கண்டறிந்தனர். கடன்: David Baillot/ UC San Diego Jacobs School of Engineering

ஜெல் நகங்களை குணப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் புற ஊதா நெயில் பாலிஷ் உலர்த்தும் சாதனங்கள் முன்பு நினைத்ததை விட பொது சுகாதார கவலையை ஏற்படுத்தக்கூடும். கலிபோர்னியா சான் டியாகோ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த புற ஊதா (UV) ஒளி-உமிழும் சாதனங்களை ஆய்வு செய்தனர், மேலும் அவற்றின் பயன்பாடு உயிரணு இறப்பு மற்றும் மனித உயிரணுக்களில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் பிறழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது என்பதைக் கண்டறிந்தனர்.

இந்த சாதனங்கள் ஆணி சலூன்களில் ஒரு பொதுவான அங்கமாகும், மேலும் பொதுவாக ஜெல் கை நகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்களை குணப்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெக்ட்ரம் UV ஒளி (340-395nm) பயன்படுத்தப்படுகிறது. தோல் பதனிடும் படுக்கைகள் புற ஊதா ஒளியின் (280-400nm) வேறுபட்ட நிறமாலையைப் பயன்படுத்துகின்றன, ஆய்வுகள் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் என்று உறுதியாக நிரூபிக்கப்பட்டாலும், நெயில் ட்ரையர்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பெக்ட்ரம் நன்கு ஆய்வு செய்யப்படவில்லை.

“இந்த சாதனங்கள் வழங்கப்படும் விதத்தை நீங்கள் பார்த்தால், அவை பாதுகாப்பானவை என்று சந்தைப்படுத்தப்படுகின்றன, கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை” என்று UC சான் டியாகோவில் உயிரியல் பொறியியல் மற்றும் செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு மருத்துவத்தின் பேராசிரியரும், தொடர்புடைய ஆசிரியருமான லுட்மில் அலெக்ஸாண்ட்ரோவ் கூறினார். இந்த ஆய்வு ஜனவரி 17 அன்று இதழில் வெளியிடப்பட்டது

Using three different cell lines– adult human skin keratinocytes, human foreskin fibroblasts, and mouse embryonic fibroblasts– the researchers found that the use of these UV emitting devices for just one 20-minute session led to between 20 and 30 percent cell death, while three consecutive 20-minute exposures caused between 65 and 70 percent of the exposed cells to die.

Maria Zhivagui in Lab

Maria Zhivagui, a postdoctoral scholar in the Alexandrov Lab and first author of the study, prepares human cells in Petri dishes for exposure to the manicure curing device. Credit: David Baillot/ UC San Diego Jacobs School of Engineering

Exposure to the UV light also caused mitochondrial and DNA damage in the remaining cells and resulted in mutations with patterns that can be observed in skin cancer in humans.

“We saw multiple things: first, we saw that DNA gets damaged,” said Alexandrov. “ We also saw that some of the DNA damage does not get repaired over time, and it does lead to mutations after every exposure with a UV-nail polish dryer. Lastly, we saw that exposure may cause mitochondrial dysfunction, which may also result in additional mutations. We looked at patients with skin cancers, and we see the exact same patterns of mutations in these patients that were seen in the irradiated cells.”

The researchers caution that, while the results show the harmful effects of the repeated use of these devices on human cells, a long-term epidemiological study would be required before stating conclusively that using these machines leads to an increased risk of skin cancers. However, the results of the study were clear: the chronic use of these nail polish drying machines is damaging to human cells.

Maria Zhivagui, a postdoctoral scholar in the Alexandrov Lab and first author of the study, used to be a fan of gel manicures herself, but has sworn off the technique after seeing the results.

“When I was doing my PhD, I started hearing about gel manicures, which last longer than normal polish. I was interested in trying out gel nail polish, particularly in the setting of working in an experimental lab where I frequently put gloves on and off, to maintain a presentable appearance,” said Zhivagui. “So I started using gel manicures periodically for several years. Once I saw the effect of radiation emitted by the gel polish drying device on cell death and that it actually mutates cells even after just one 20-minute session, I was surprised. I found this to be very alarming, and decided to stop using it.”

Studying their effect on human cells

The idea to study these particular devices came to Alexandrov in a dentist’s office, of all places. As he waited to be seen, he read a magazine article about a young beauty pageant contestant who was diagnosed with a rare form of skin cancer on her finger.

“I thought that was odd, so we began looking into it, and noticed a number of reports in medical journals saying that people who get gel manicures very frequently– like pageant contestants and estheticians– are reporting cases of very rare cancers in the fingers, suggesting that this may be something that causes this type of cancer,” said Alexandrov. “And what we saw was that there was zero molecular understanding of what these devices were doing to human cells.”

Nail Polish Curing Device

Three cell types were exposed to two different conditions: acute exposure and chronic exposure to the UV light device, pictured here. Credit: David Baillot/ UC San Diego Jacobs School of Engineering

To conduct the study, Zhivagui exposed the three cell types to two different conditions: acute exposure and chronic exposure to the UV light device. Under acute exposure, Petri dishes containing one of the cell types were placed in one of these UV curing machines for a 20-minute session. They were then taken out for an hour to repair or return to their steady state, and then given one more 20-minute exposure. Under chronic exposure, the cells were placed under the machine for 20 minutes a day for three days.

Cell death, damage and DNA mutations were seen under both conditions, with an elevation of reactive oxygen species molecules– known to cause DNA damage and mutations– and mitochondrial dysfunction in the cells. Genomic profiling revealed higher levels of somatic mutations in the irradiated cells, with patterns of mutations ubiquitously present in melanoma patients.

Is the risk worth the reward?

This data in human cells, coupled with a number of prior reports of cancers in people who get gel manicures very frequently, paint a picture of a purely cosmetic procedure that is riskier than previously believed. But is getting a gel manicure once a year really cause for concern, or should only those who get this done on a very regular basis be worried? Further studies are needed to quantify any increased risk of cancer and at what frequency of use, but with plenty of alternatives to this cosmetic procedure, the risk may not be worth it to some consumers.

“Our experimental results and the prior evidence strongly suggest that radiation emitted by UV-nail polish dryers may cause cancers of the hand and that UV-nail polish dryers, similar to tanning beds, may increase the risk of early-onset skin cancer,” they write. “Nevertheless, future large-scale epidemiological studies are warranted to accurately quantify the risk for skin cancer of the hand in people regularly using UV-nail polish dryers. It is likely that such studies will take at least a decade to complete and to subsequently inform the general public. ”

Though other consumer products use UV light in the same spectrum– including the tool used to cure dental fillings and some hair removal treatments– the researchers note that the regularity of use, plus the entirely cosmetic nature of nail dryers, sets them apart.

Reference: “DNA damage and somatic mutations in mammalian cells after irradiation with a nail polish dryer” by Maria Zhivagui, Areebah Hoda, Noelia Valenzuela, Yi-Yu Yeh, Jason Dai, Yudou He, Shuvro P. Nandi, Burcak Otlu, Bennett Van Houten and Ludmil B. Alexandrov, 17 January 2023, Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-023-35876-8LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

New OPPO Reno8 T and Reno8 T 5G, 100 megapixel camera and 120 Hz screen

OPPO has launched a new series within its Reno line: this is the Reno8 T and Reno8 T...

ஒரு செயற்கை இரசாயன கடிகாரம் சர்க்காடியன் தாளங்களின் மர்மமான சொத்தை எவ்வாறு பின்பற்றுகிறது

சர்க்காடியன் தாளங்கள் ஒரு தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, இதில் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும் சுழற்சி காலம் மாறாமல் இருக்கும், பல உயிர்வேதியியல் எதிர்வினைகளின்...

ChatGPT – OpenAI plans to introduce an optional subscription for users of its tool

ChatGPT is one of the most interesting technological curiosities of recent months. Much has already been written...

New Russian-Backed Gamaredon’s Spyware Variants Targeting Ukrainian Authorities

Feb 02, 2023Ravie LakshmananCyber Risk / Threat Detection The State Cyber Protection Centre (SCPC) of Ukraine has called out...

New OPPO Reno8 T and Reno8 T 5G, 100 megapixel camera and 120 Hz screen

OPPO has launched a new series within its Reno line: this is the Reno8 T and Reno8 T...

ChatGPT – OpenAI plans to introduce an optional subscription for users of its tool

ChatGPT is one of the most interesting technological curiosities of recent months. Much has already been written...

Must read

Cheesecake Stuffed Strawberries | The Recipe Critic

This website may contain affiliate links and advertising...